Wyniki można przesyłać do centralnej bazy i porównać swoje osiągnięcia z innymi graczami z całego świata.