Rzecznik prasowy olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki poinformował PAP, że otwarto oferty w przetargu na projekt i budowę 13-kilometrowego fragmentu trasy S16. Ma ona być zrealizowana w standardzie drogi ekspresowej. "O realizację zadania ubiega się siedmiu wykonawców. Najniższą cenę, 619,5 mln zł zaproponowała firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o., a najwyższą - 869,6 mln zł - firma Polaqua Sp. z o.o." - poinformował Głębocki.

To drugi przetarg na realizację tej inwestycji; poprzedni unieważniono wiosną, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty o 100 mln zł przewyższyła kwotę, którą GDDKiA chciała przeznaczyć na tę inwestycję. "Teraz ceny nadal są większe niż mamy zaplanowane, ale te rozbieżności nie są już tak duże jak wiosną" - powiedział PAP Głębocki. Przyznał, że GDDKiA na budowę drogi z Borek do Mrągowa ma ponad 616 mln zł. Jego zdaniem jeśli złożone oferty pod względem formalnym będą poprawne, to jest szansa, że olsztyńska GDDKiA uzyska dodatkowe środki na tę inwestycję.

"Przez kilka najbliższych tygodni wszystkie oferty będą sprawdzane, weryfikowane" - dodał. W ocenie ofert pod uwagę będzie brane - jak wskazał - m.in. kryterium czasu realizacji kontraktu. Wymaga ono, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy. Pod uwagę brana będzie także cena i przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne.

S16 Borki Wielkie - Mrągowo Foto: GDDKiA
S16 Borki Wielkie - Mrągowo

W porównaniu z poprzednim przetargiem, GDDKiA zrezygnowała m.in. z budowy przy trasie miejsc odpoczynku dla podróżnych.

Droga S16, nazywana "kręgosłupem Mazur", przecina region od zachodu na wschód, biegnąc od Iławy przez Ostródę, Olsztyn, Mrągowo do Ełku. GDDKiA planuje, by na nowym odcinku trasa ta miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a dostęp do drogi był możliwy jedynie poprzez węzły drogowe.

Trasa ma omijać Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2020-2023.

Droga budząca kontrowersje

GDDKiA planuje także budowę S16 na odcinku od Mrągowa do Ełku. Każdy z kilku planowanych przebiegów tej trasy budzi od kilku miesięcy protesty środowisk ekologicznych i niektórych samorządów, ponieważ będzie przebiegał przez cenne przyrodniczo obszary Mazur. Środowiska te postulują, by nie budować przez Mazury ekspresowej drogi, tylko wyremontować trasy, które już są.

Do końca roku GDDKiA ma wskazać, który z wariantów przebiegu S16 przez Mazury, na odcinku z Mrągowa do Ełku, chciałaby realizować.