W 2020 r. rynek samochodów osobowych w Unii Europejskiej skurczył się o 23,7 proc. do 9,9 mln sztuk. To oczywiście bezpośredni wynik pandemii COVID-19 i obostrzeń z nią związanych. Wprowadzone ograniczenia (w tym blokady państw, godziny policyjne, zamykane sklepy i salony, zakazy przemieszczania się) mocno odbiły się na obrotach m.in. salonów samochodowych, a także na wolumenie produkcji samych fabryk.

W pewnym momencie wszystkie fabryki stanęły z powodu braku części zamiennych, później z kolei musiały pracować w nowym rygorze sanitarnym, co oznaczało mniejszą wydajność. To wszystko miało bezprecedensowy wpływ na sprzedaż samochodów w całej Unii Europejskiej.

Wśród największych najlepiej poradziły sobie Niemcy

Trudno się zatem dziwić, że spadek sprzedaży samochodów w 2020 r. jest rekordowy i bezprecedensowy od momentu prowadzenia takich statystyk. Co istotne wszystkie 27 rynków UE odnotowało dwucyfrowe spadki w ujęciu rocznym. Wśród najważniejszych rynków samochodowych Europy największy spadek odnotowała Hiszpania (-32,3 proc.), a tuż za nią znalazły się Włochy (-27,9 proc.) i Francja (-25,5 proc.). Najlepiej z tego grona poradziły sobie Niemcy (-19,1 proc.).

Na ich tle Polska wypada nieźle ze swoim spadkiem sprzedaży na poziomie - 22,9 proc. co jest też wynikiem nieco lepszym niż średnia dla całej UE. Z kolei największy spadek zanotowała Chorwacja (rynek skurczył się tam o blisko 43 proc.). Natomiast na drugim końcu zestawienia znalazła się Litwa, której rynek samochodów nowych zmalał o niecałe 13 proc.

Patrząc jednak na całą Europę (czyli także kraje EFTA), to „zieloną” wyspą okazała się Norwegia – tu sprzedaż w 2020 r. była o zaledwie 0,7 proc. mniejsza niż w 2019.

Sprzedaż aut w Unii Europejskiej w 2020 r.

Kraj Sprzedaż 2019 (sztuk) Sprzedaż 2020 (sztuk) Zmiana rok do roku (%)
Austria 329 363 248 740 -24,5
Belgia 550 003 431 491 -21,5
Bułgaria 35 371 22 368 -36,8
Chorwacja 62 975 36 005 -42,8
Cypr 12 220 10 061 -17,7
Czechy 249 915 202 971 -18,8
Dania 225 581 198 130 -12,2
Estonia 26 589 18 750 -29,5
Finlandia 114 203 96 415 -15,6
Francja 2 214 279 1 650 118 -25,5
Niemcy 3 607 258 2 917 678 -19,1
Grecja 114 109 80 977 -29,0
Węgry 157 900 128 021 -18,9
Irlandia 117 109 88 324 -24,6
Włochy 1 916 949 1 381 496 -27,9
Łotwa 18 692 13 864 -25,8
Litwa 46 200 40 232 -12,9
Luxemburg 55 008 45 189 -17,9
Holandia 445 217 358 330 -19,5
Polska 555 598 428 347 -22,9
Portugalia 223 799 145 417 -35,0
Rumunia 161 562 126 351 -21,8
Słowacja 101 568 76 305 -24,9
Słowenia 73 193 53 694 -26,6
Hiszpania 1 258 251 851 211 -32,3
Szwecja 356 036 292 024 -18,0
UE 13 028 948 9 942 509 -23,7