W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad zmianami w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Planowane modyfikacje mają zostać wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, przyjęcie projektu nowelizacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. Czego zatem możemy się spodziewać?

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Jak informuje PAP, projekt resortu infrastruktury przewiduje m.in. możliwość odbywania szkolenia w formie kursu rozszerzonego z osobą towarzyszącą, będącą opiekunem prawnym osoby szkolonej. Kolejną zmianą ma być wprowadzenie w czwartej klasie szkoły podstawowej obowiązkowego przedmiotu "wychowanie komunikacyjne".

Z pewnością mniej entuzjastycznie kursanci przyjmą fakt, że w myśl nowych przepisów pytania z testu egzaminacyjnego nie będą stanowiły informacji publicznej. Młodych adeptów powinno natomiast ucieszyć to, że obowiązkowy kurs dokształcający w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, który kierowcy muszą odbyć w okresie próbnym pomiędzy 4. a 8. miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy, będą odbywały osoby, które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia w ruchu drogowym.

Ministerstwo Infrastruktury chciałoby również zmniejszyć częstotliwość warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców oraz egzaminatorów. Nowością ma być natomiast obowiązek odbycia warsztatów doskonalenia zawodowego przez instruktorów techniki jazdy. Ponadto resort przewiduje rezygnację z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki oraz te spełniające dodatkowe wymagania.