BP, Esso, Neste, JET, Shell oraz Statoil), opracowały program kontroli jakości paliw na swoich stacjach. Z ostatnio skontrolowanych 392 placówek 3 proc. sprzedawało paliwa niespełniające norm. Jacek Wróblewski, dyrektor POPiHN, chce promować stacje benzynowe sprzedające paliwo dobrej jakości. - Te obiekty zostaną oznaczone nalepką z napisem: "Tankowanie bez ryzyka". Z nieuczciwymi sprzedawcami rozwiążemy umowy koncesyjne - dodaje Wróblewski. POHiHN zależy na tym, by kontrole paliw były przeprowadzane częściej niż dotychczas.