Komisja rekomendowała jako podstawowy przebiegu tej trasy według wariantu IIA, a jako dodatkowy wariant II A1.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), który po analizie wszystkich ośmiu wariantów wyda ostateczną decyzję dotyczącą przebiegu „Trasy Kaszubskiej” – S6.

Wniosek wraz z rekomendowanymi wariantami będzie również zawierał pozostałe sześć wariantów które nie otrzymały rekomendacji GDDKiA.

Źródło: GDDKiA