Mowa tu przede wszystkim o maluchach, które mieszkają i uczęszczają do szkół położonych blisko ruchliwych dróg przelotowych i tranzytowych. Aby poprawić bezpieczeństwo najmłodszych redakcja magazynu transportu drogowego "Transport Polski" od sześciu lat na wyłączonych odcinkach dróg organizuje dynamiczne pokazy z udziałem aut osobowych, ciężarowych i autobusów.

Celem pokazu jest uświadomienie dzieciom ogromu i masy pojazdów ciężarowych, unaocznienie różnic pomiędzy autami osobowymi i ciężarowymi, ale też zwrócenie uwagi, by maluchy starały się "być widzianymi" niezależnie od pory dnia i nocy. Program imprezy przewiduje wskazanie różnice w wielkości aut osobowych, ciężarowych i autobusów, w tym długości, wagi i prędkości, różnice drogi hamowania między wymienionymi autami, siłę pędu powietrza powstającego w wyniku przejazdu dużego zestawu drogowego, ale też jak duże jest ograniczenie pole widzenia z miejsca kierowcy ciężarówki i autobusu.

Równie ważne okazuje się pokazanie "zachodzenia" naczepy na zakręcie i ścinania zakrętów przez skręcający długi pojazd. Pokaz jest uzupełnieniem wychowania komunikacyjnego realizowanego w szkołach podstawowych. Za organizację tegorocznej imprezy w Nadarzynie (23.06.2010) oprócz "Transportu Polskiego" odpowiadał Urząd Gminy Nadarzyn i firma 3M.

Mariusz Kamiński