• Polska jest krajem tranzytowym. W zeszłym roku do naszego kraju przez zewnętrzne granice UE wjechało ponad 12,4 mln pojazdów z zagranicy
  • Większość z pojazdów, które wjechały do Polski przez zewnętrzne granice UE, stanowiły auta osobowe. Łącznie odnotowano 9,9 mln samochodów
  • Zagraniczni kierujący nie tylko uczestniczyli w wielu kolizjach (25 368) i wypadkach (1120 zdarzeń). Większość z nich także spowodowali (730 wypadków i 17 591 kolizji)

Ponad 25,5 tys. kolizji i 1404 wypadki drogowe z udziałem cudzoziemców. Oto smutny bilans podsumowania zachowania zagranicznych kierowców na polskich drogach w 2018 roku. A to niejedyne niepokojące dane z najnowszego raportu Komendy Głównej Policji.

Czy nam się to podoba czy nie, ale z perspektywy ruchu drogowego Polska jest krajem tranzytowym. W zeszłym roku do naszego kraju wjechało przez tzw. zewnętrzne granice UE ponad 12,4 mln pojazdów z zagranicy. Większość, bo aż 9,9 mln. stanowiły auta osobowe. Największy ruch odnotowano przy tym na przejściach z Ukrainą (ponad 5,8 mln pojazdów). Najmniejszy zaś na granicy z Federacją Rosyjską (ponad 2,2 mln).

Wjazd do Polski przez zewnętrzne granice UE – dane Komendy Głównej Straży Granicznej

Odcinek granicy państwa Auta osobowe Auta ciężarowe Autobusy
z Federacją Rosyjską 1 864 997 122 750 20 651
Z Republiką Białorusi 3 068 318 1 070 479 84 212
z Ukrainą 5 037 472 744 633 156 814
Łącznie 9 970 787 1 937 862 261 677

Nietrudno zatem zgadnąć, że wśród kierowców biorących udział w zdarzeniach drogowych najwięcej było z Ukrainy – to ponad połowa zagranicznych kierujących (53,2 proc.). Na kolejnych miejscach są osoby z Niemiec (9,6 proc.), Białorusi (6 proc.), Litwy (4,4 proc.) oraz Rosji (4 proc.). W statystykach nie zabrakło także obywateli naszych południowych sąsiadów (Czechy i Słowacja) oraz Łotyszy, Bułgarów, Rumunów i kierowców z Mołdawii.

Uczestnicy zdarzeń drogowych w 2018 roku wg kraju pochodzenia Foto: Policja / Policja
Uczestnicy zdarzeń drogowych w 2018 roku wg kraju pochodzenia

Zagraniczni kierujący nie tylko uczestniczyli w wielu kolizjach (25 368) i wypadkach (1120 zdarzeń). Większość z nich także spowodowali (730 wypadków i 17 591 kolizji). Konsekwencje to 108 ofiar śmiertelnych oraz 1034 rannych. W policyjnych statystykach uwzględniono również pieszych jako sprawców wypadków i kolizji (90 zdarzeń). Łącznie odnotowano 48 wypadków, w których zginęło 9 osób a 41 odniosło rany.

Ofiary śmiertelne odnotowano także wśród osób cudzoziemców. Na naszych drogach zginęło 108 obywateli innych państw (w 1404 wypadkach drogowych). Rannych zostało zaś 988 osób odwiedzających nasz kraj.

W raporcie wskazano także główne przyczyny wypadków spowodowanych przez cudzoziemców. Najwięcej (208 przypadków) sklasyfikowano jako niedostosowanie prędkości do warunków ruchy. W 155 przypadkach miało miejsce nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Na liście odnotowano także niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (83 przypadki), nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (64), zmęczenie lub zaśnięcie (30) oraz nieprawidłowe wyprzedzanie (24).