Projekt takich przepisów trafił już do Ministra Zdrowia. Pomysłodawcy chcą je także rozszerzyć o papierosy elektroniczne. Dzięki temu Polska może wkrótce dołączyć do krajów, w których taki zakaz już obowiązuje. Są to takie kraje jak m.in. Włochy, Francja, Wielka Brytania, Cypr, Australia oraz wiele stanów USA i Kanady.

W polskim prawie drogowym obowiązuje przepis, który zakazuje palenia tytoniu i spożywania pokarmów kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi pasażera, niezależnie od wieku. Jednak zakaz nie dotyczy kierowców samochodów osobowych, z wyjątkiem taksówek (art. 63 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz kierowców samochodów ciężarowych, którzy przewożą osobę w kabinie kierowcy.

W praktyce oznacza to, że palenie przy pasażerach jest zabronione tylko podczas przewożenia ich w autobusach i taksówkach.