System EBS (Electronic Battery Sensor), opracowany przez firmę Bosch, w pierwszych samochodach pojawi się już w 2006 roku. System ten działa w oparciu o czujnik ze zintegrowanym układem analizującym wyniki pomiarów podstawowych parametrów pracy akumulatora, takich jak napięcie, natężenie prądu czy temperatura.

Elektroniczny czujnik stanu akumulatora Bosch składa się z chipa zawierającego cały układ elektroniczny oraz opornika do pomiaru prądu. Obydwa te elementy wraz z klemą tworzą jeden moduł, który można podłączyć bezpośrednio do akumulatora i który pasuje do wnęki biegunowej większości akumulatorów.

Oprócz samego czujnika Bosch opracował także we współpracy z firmą Varta oprogramowanie do rozpoznawania stanu akumulatora. Algorytmy są całkowicie zintegrowane w chipie czujnika EBS. Czujnik rejestruje temperaturę, napięcie i natężenie prądu w akumulatorze i na podstawie tych danych oblicza pojemność i stan naładowania, jak również jego aktualną i przyszłą wydajność. Poprzez złącze LIN czujnik udostępnia te informacje systemowi zarządzania energią w pojeździe, który z kolei ma możliwość optymalizacji procesu ładowania akumulatora, aby zapewnić mu niezawodny rozruch, nawet po dłuższym okresie postoju lub w sytuacji, gdy podczas ostatniej jazdy duża liczba odbiorników prądu osłabiła akumulator. System nadzoru stanu akumulatora odgrywa istotną rolę również w przypadku pojazdów hybrydowych z trybem jazdy start-stop.

Czujnik ten będzie służył nie tylko kierowcom. Również warsztaty samochodowe będą mieć więcej możliwości diagnostycznych, co może okazać się pomocne, gdy klient ma problemy z ciągłym rozładowywaniem się akumulatora.