Pierwszą ze zmian ma być zniesienie obowiązku rejestracji czasowej pojazdu w miejscu zamieszkania nowego właściciela. W praktyce oznacza to, że kupując przykładowo auto w Gdańsku – nabywca z Sanoka, będzie je mógł już zarejestrować na miejscu. Nie będzie także konieczności wymiany tablic rejestracyjnych. To wszystko ma ograniczyć koszty nowego właściciela.

Planowana jest także likwidacja Karty Pojazdu, do której wpisywana jest każda zmiana właściciela. Nie będzie ona potrzebna, gdy zostanie uruchomiony system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ministerstwo chce również zrezygnować z wprowadzenia dodatkowych, obowiązkowych kursów teoretycznych dla młodych kierowców, które muszą zaliczyć pomiędzy 4 a 8 miesiącem od momentu uzyskania prawa jazdy. Kurs miał obowiązywać od 1 czerwca 2018 r. i kosztować 100 zł. Jego wprowadzenie zostało w ostatniej chwili odroczone, bo nie działa CEPiK i trudno byłoby ten fakt weryfikować.