Część z nich wynika z zaleceń dla stacji kontroli pojazdów i diagnostów samochodowych, które opublikował Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu. Zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres stosowanych środków bezpieczeństwa, aby wizyta w SKP wiązała się z jak najmniejszym ryzykiem dla zdrowia naszych klientów i pracowników, a przy tym nie była nadmiernie uciążliwa w codziennej pracy stacji. Obowiązuje zasada: minimum kontaktu, maksimum profilaktyki.

Klienci i pracownicy SKP DEKRA są obowiązani do zachowywania bezpiecznej odległości 2 m i ograniczania bezpośredniego kontaktu. Dlatego witamy się bez podawania rąk, a kierowcy, gdy odbywa się badanie techniczne ich samochodów, proszeni są o pozostanie w pojeździe i – w miarę możliwości – wykonywanie poleceń diagnosty.

Z użytku w SKP DEKRA wyłączyliśmy poczekalnie. Nasi klienci oczekują na badanie w swoich samochodach lub na zewnątrz budynku stacji. Przy biurku obsługiwana jest każdorazowo tylko jedna osoba, a pracownik obsługi oddzielony jest od klienta przeźroczystą płytą z pleksi. Zachęcamy klientów do dokonywania płatności w formach bezgotówkowych.

Pracownikom SKP DEKRA stale przypominamy o konieczności regularnego mycia rąk wodą z mydłem, niedotykania nimi ust i nosa, kichaniu lub kasłaniu w zgięcie łokcia oraz o używaniu środków do dezynfekcji. SKP DEKRA została wyposażona w niezbędne środki ochrony osobistej dla personelu: rękawice nitrylowe, kombinezony, maseczki na twarz oraz środki dezynfekujące.

Diagności i pozostali pracownicy Stacji Kontroli Pojazdów DEKRA zostali przeszkoleni, jak się zachować w przypadku, gdy klient ma objawy mogące wskazywać na infekcję koronawirusową. W takiej sytuacji badanie techniczne pojazdu nie jest przeprowadzane, a nasi pracownicy postępują zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Generalnego Inspektora Sanitarnego.

W SKP DEKRA zostały wywieszone plakaty z instrukcjami dla naszych klientów z listą zalecanych zachowań. O tym, jak w sposób bezpieczny skorzystać z usługi stacji kontroli pojazdów, poinformowaliśmy też na naszym fanpage’u na Facebooku (www.facebook.com/DEKRAwPolsce).