To prawda, że każdy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za swoje postępowanie (poza pewnymi wyjątkami), jednak w omawianej sprawie problem sprowadza się właśnie do tego, że przypilnowanie, aby pasażerowie zapięli pasy to jedno z zadań kierującego pojazdem (jako forma dbania o ich bezpieczeństwo).

W myśl przepisów kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia pasażera m.in. gdy pasażer nie jest zapięty w pasy, o ile pojazd jest w nie wyposażony. Podobnie wykroczenie popełni kierujący, jeśli dopuści do jazdy, gdy liczba przewożonych osób będzie przekraczać liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Stanowi o tym art. 45 ust. 2 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

Jeżeli zatem kierowca mimo niezapięcia pasów przez pasażerów rozpocznie jazdę (bądź ją kontynuuje), wówczas w czasie kontroli policjant może go ukarać mandatem w wysokości 100 zł oraz nałożyć na niego aż 4 punkty karne. Niezależnie od tego odpowiedzialność poniesie również pasażer i otrzyma mandat w wysokości 100 zł.

Gdyby natomiast pasażer samowolnie, bez wiedzy kierowcy, odpiął pasy w czasie podróży i nastąpiłaby kontrola przez policję, wówczas odpowiedzialność powinien ponieść wyłącznie pasażer. Jednakże w praktyce policja nakłada mandat przede wszystkim na kierującego, gdyż to on powinien obserwować, co się dzieje w pojeździe i zauważyć, że pasażer odpiął pasy, co powinno skutkować przerwaniem jazdy.

Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016, strona 23

dział: Prawnik radzi

Autor: Dawid Szwarc