• Zgodnie z Kodeksem drogowym kierowca ma obowiązek sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy albo pasa ruchu
  • Przepisy nie przewidują żadnych powiązanych z jazdą po rondach dodatkowych obowiązków dotyczących używania kierunkowskazów
  • Oznacza to, że używanie kierunkowskazów na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym powinno zależeć od miejscowego oznakowania poziomego

Nie szukajcie w Kodeksie drogowym zdania "zamiar opuszczeniem skrzyżowania o ruchu okrężnym należy sygnalizować prawym kierunkowskazem", ponieważ przepis sformułowany w tak bezpośredni sposób nie istnieje.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Obowiązek (tak, jest to obowiązek, nie zwyczaj) sygnalizowania zamiaru zjazdu z ronda wynika z faktu, że na większości tego rodzaju skrzyżowań jezdnia albo pas (pasy) ruchu prowadzą wokół wyspy. Opuszczając rondo, opuszczamy jezdnię (pas ruchu) prowadzącą wokół wyspy. Przepis, który o tym mówi, brzmi:

Nie ma znaczenia, czy podczas opuszczania ronda tylko zmieniamy pas ruchu, czy także kierunek jazdy. Z całą pewnością z pasa ruchu biegnącego wokół wyspy zjeżdżamy w prawo, a zatem zamiar tego manewru sygnalizujemy prawym kierunkowskazem "zawczasu i wyraźnie". Tyle że nie na każdym rondzie pas (pasy) ruchu biegną wokół wyspy. Wtedy pojawiają się wątpliwości.

Nie zmieniasz pasa i kierunku jazdy – nie używaj kierunkowskazów

O tym, czy mamy obowiązek użycia kierunkowskazu przed opuszczeniem skrzyżowania o ruchu okrężnym, wcale nie decyduje obecność na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej. Decyduje o tym... oznakowanie poziome.

Wyobraźmy sobie sytuację, że znakiem C-12 ("ruch okrężny") oznakowane jest duże skrzyżowanie z wyspą pośrodku, na którym pasy ruchu nie biegną wokół wyspy, tylko przecinają się w jej sąsiedztwie. Jeśli na takim skrzyżowaniu, jadąc na wprost, poruszamy się cały czas jednym pasem prowadzącym na wprost, to ani nie zmieniamy kierunku jazdy, ani nie zmieniamy pasa ruchu. W takiej sytuacji nie ma powodów, aby włączać kierunkowskaz przed zjazdem z ronda.

Na tym skrzyżowaniu, jadąc na wprost, nie będziemy używać kierunkowskazów Foto: Google Maps
Na tym skrzyżowaniu, jadąc na wprost, nie będziemy używać kierunkowskazów

Można także wyobrazić sobie wiele innych sposobów organizacji ruchu mna skrzyżowaniu oznakowanym znakami C-12, na których zjazd z ronda nie wiąże się ani ze zmianą kierunku jazdy, ani ze zmianą pasa ruchu. W takich wypadkach prawy kierunkowskaz przed opuszczeniem ronda nie jest konieczny, a wręcz jego użycie jest błędem.

Lewy kierunkowskaz na rondzie – albo nie, albo obowiązkowo

Wiele kontrowersji wzbudza używanie przez niektórych kierowców lewego kierunkowskazu na niewielkich, jednopasmowych rondach. Niektórzy uważają, że włączenie lewego kierunkowskazu (gdy na skrzyżowaniu skręcamy w lewo lub zawracamy) poprawia płynność ruchu, inni twierdzą, że to niepotrzebne albo wręcz nieprawidłowe. Jest sporo wyroków sądów, z których wynika, że użycie w takiej sytuacji lewego kierunkowskazu jest całkowicie zbędne, co jednak nie znaczy, że zabronione.

Jest jednak sytuacja, w której użycie lewego kierunkowskazu na skrzyżowaniu z oznakowaniem C-12 nie tylko jest poprawne, lecz nawet... obowiązkowe.

To sytuacja opisana powyżej – jest tak na dużych rondach, na których pasy ruchu nie biegną wokół wyspy, lecz krzyżują się. Jeśli pas ruchu, którym jedziemy, prowadzi na wprost, a my skręcamy na skrzyżowaniu w lewo, to nie tylko oczywiste jest, że zmieniamy kierunek jazdy, ale i zmieniamy pas ruchu. W takiej sytuacji powinniśmy użyć kierunkowskazu przed wykonaniem manewru. W praktyce na wielu skrzyżowaniach to, że jadąc w lewo, zmieniamy kierunek jazdy, potwierdza oznakowanie: strzałki kierunkowe na pasach ruchu i sygnalizatory kierunkowe.

Kierunkowskaz przed wjazdem na rondo? Jest jedna taka sytuacja

Jako że zamiar zmiany pasa ruchu należy sygnalizować odpowiednio wcześnie i wyraźnie, jest jedna sytuacja, gdy prawy kierunkowskaz należy włączyć już wtedy, gdy zbliżamy się do ronda. Jest tak wtedy, gdy zamierzamy rondo opuścić pierwszym zjazdem – czyli na skrzyżowaniu skręcić w prawo.