Cesja leasingu – na czym polega? Jest to jeden z kilku sposobów na uwolnienie się leasingowanego pojazdu oraz obowiązku spłacania rat leasingowych za niego. Przedsiębiorcy rezygnują z umów tego rodzaju z różnych przyczyn, wśród których najczęstszą jest zła sytuacja finansowa lub brak potrzeby dalszego korzystania z danego samochodu, czasem też po prostu chęć wymiany auta na nowszy model. Przekazanie umowy leasingu jest popularnym rozwiązaniem problemu niechcianego zobowiązania i korzystną opcją dla nowego użytkownika pojazdu. Czy jest to skomplikowany proces? Czy warto skorzystać z tej możliwości?

Na czym polega leasing i kiedy warto skorzystać z cesji?

Leasing stanowi bardzo popularną formę finansowania środków stałych szczególnie chętnie wykorzystywaną przez przedsiębiorców. W ten sposób możemy zdobyć sprzęt potrzebny do rozpoczęcia działalności lub konieczny do rozwoju naszej firmy. Leasing pozwala nam również osiągnąć określone korzyści podatkowe. Umowę tego rodzaju zawieramy zawsze na czas określony i zobowiązujemy się do terminowego spłacania rat za użytkowanie samochodu.

Zdarza się jednak, że leasingobiorca zmuszony jest zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy. Może to być spowodowane nie tylko kłopotami finansowymi, ale też na przykład chęcią zmiany warunków, redukcją potrzebnego w firmie sprzętu czy przekształceniem przedsiębiorstwa pod względem formy prowadzonej działalności lub zmiany właścicieli. Wypowiedzenie umowy przed terminem wiąże się z konsekwencjami w postaci umownej kary czy innych dodatkowych kosztów. Dlatego wiele osób decyduje się na rozwiązanie, które stanowi cesja leasingu.

Cesja leasingu – co trzeba wiedzieć na jej temat?

Jak wygląda cesja leasingu? To proces polegający na przeniesieniu zapisów umowy i wynikających ich praw z jednego podmiotu na drugi. Dotychczasowy leasingobiorca jest nazywany cedentem, a nowy cesjonariuszem lub nabywcą wierzytelności. Do powinności tego pierwszego należy przede wszystkim znalezienie kogoś, kto zechce przejąć trwającą umowę oraz przedmiot, którego ona dotyczy. Kolejnym krokiem jet złożenie do leasingodawcy wniosku o cesję zawierającego wymagane dane cesjonariusza.

Decyzja o przekazaniu umowy nowemu podmiotowi należy do firmy leasingowej. Przed jej podjęciem konieczne jest sprawdzenie, czy po stronie cedenta występują jakieś zaległości, a także pozytywna weryfikacji sytuacji finansowej nabywcy wierzytelności. To bardzo ważne, ponieważ warunki umowy nie ulegają zmianie – cesjonariusz musi dotrzymywać terminu spłaty rat w dotychczasowej wysokości. Dopiero wtedy możliwa jest cesja leasingu samochodu.

Jak zrobić cesję leasingu?

Przeniesienie umowy leasingowej to rozwiązanie, które wiąże się z załatwianiem wielu formalności oraz poniesieniem określonych kosztów. Najpierw powinniśmy dowiedzieć się, na jakich warunkach nasza firma leasingowa pozwala na przeprowadzenie cesji. Większość finansujących nalicza opłatę manipulacyjną za zmianę podmiotu umowy. Jej wysokość najczęściej waha się między 500 a 1000 złotych, jednak może też być znacznie wyższa. Musimy też zapytać o to, kto powinien wnieść tę opłatę – nowy czy dotychczasowy użytkownik pojazdu.

Następnie należy obliczyć wysokość opłat do końca umowy i ustalić, ile będzie kosztowała cesja leasingu. Kolejnym krokiem jest znalezienie nowego leasingobiorcy i złożenie do firmy wniosku, w którym podajemy powód cesji leasingu. Co wpisać w tym miejscu? Musimy określić, czy kierujemy się sytuacją finansową, redukcją sprzętu czy innymi pobudkami. Po uzyskaniu zgody na cesję trzeba podpisać umowę, rozliczyć się z cesjonariuszem i przekazać mu pojazd.

Cesja leasingu a ubezpieczenie OC i AC

Leasingowany samochód musi być ubezpieczony. W tym wypadku nie wystarczy tylko ubezpieczenie OC. Niezbędne jest wykupienie pakietu polis OC i AC. Co dzieje się z ubezpieczeniem przy przeniesieniu umowy leasingu na nowy podmiot? To zależy od tego, kto wykupił polisę. Jeśli dokonała tego firma leasingowa, to po cesji nowy użytkownik pojazdu będzie opłacał uwzględnioną w ratach składkę. Jeśli jednak samodzielnie znaleźliśmy korzystniejszą ofertę i zawarliśmy umowę z ubezpieczalnią, wówczas ubezpieczenie OC może przejść na nowego użytkownika, ale umowa AC ulegnie rozwiązaniu.

Cesja leasingu stanowi wygodne wyjście z sytuacji, w której chcemy zakończyć umowę leasingową z dowolnego powodu. Przeniesienie zobowiązania na inny podmiot jest też korzystne dla finansującego, ponieważ ciągłość spłat zostaje zachowana.