Jedną z takich zmian jest uporządkowanie definicji dotyczących drogi dla pieszych. W związku z tym wyróżniamy trzy składowe drogi dla pieszych:

  • chodnik — przeznaczony wyłącznie dla pieszych;
  • pas buforowy — przylegający do chodnika od strony jezdni, torowiska lub drogi dla rowerów, mogący być przeznaczony do postoju lub zatrzymania pojazdów;
  • pas obsługujący — przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego, przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku. Np. pas przy budynku, na którym dopuszczone jest prowadzenie własnej działalności społeczno-gospodarczej.

W związku z taką zmianą nie można już stosować wymiennie nazw "chodnik" oraz "droga dla pieszych". W wyniku zmian nowe rozporządzenie określiło także, kiedy i czy możemy jeździć po drodze dla pieszych.

Czy możemy jeździć rowerem po drodze dla pieszych?

Zgodnie z nowymi przepisami poruszanie się na hulajnodze elektrycznej, rowerze lub innym urządzeniu transportu osobistego odnosi się do całej drogi dla pieszych, a nie jej elementów. Co za tym idzie, kierujący mogą w przypadkach określonych w Prawie o ruchu drogowym korzystać z całej szerokości drogi.

Oznacza to, że najważniejsze jest dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Dla przykładu hulajnoga elektryczna może poruszać się po chodniku pod warunkiem dostosowania prędkości do tempa pieszego — wynosi ono z reguły pomiędzy 4 a 6 km/h.

Rower natomiast może korzystać z całej szerokości drogi dla pieszych w wyjątkowych przypadkach, np. trudnych warunkach pogodowych. Muszą być jednak spełnione dodatkowe warunki, tzn. brak drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów oraz szerokość chodnika nie jest mniejsza niż 2 m.