U naszych południowych sąsiadów obowiązują opłaty autostradowe – uiszcza się je w formie winiet: 10-dniowa dla aut o dmc do 3,5 t kosztuje 310 koron (ok. 47 zł), a miesięczna – 440 koron (ok. 66 zł). Do kontroli trzeba zachować jedną z dwóch części winiety (wpisujemy w niej nr rejestr. auta). Niektóre odcinki („bez poplatku”) są darmowe. Jednak wybierając się do popularnych ośrodków narciarskich można tak zaplanować podróż, aby ominąć płatne odcinki dróg.

Na terenie Czech obowiązuje nakaz jazdy na światłach przez cały rok 24 godziny na dobę. Należy też uważać na liczne kontrole prędkości. Policja czeska bardzo konsekwentnie karze kierowców za przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze. Mandaty za przekroczenie prędkości oscylują pomiędzy 1.500-10.000 CZK.

Dopuszczalna prędkość jazdy (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej):

– 130 km/h na autostradach na terenie Republiki Czeskiej,

– 50 km/h w terenie zabudowanym,

– 90 km/h poza terenem zabudowanym.

Wyposażenie obowiązkowe samochodu we Włoszech to:

– trójkąt,

– apteczka,

– komplet żarówek po jednej do oświetlenia punktów zewnętrznych pojazdu,

– bezpieczników do auta - po jednym z każdego rodzaju,

– kamizelki,

– zimówki obowiązkowe od 1 XI do 31 III (brak może oznaczać mandat w wysokości 2000 koron)

Wyjeżdżając do Czech na narty, warto też odwiedzić Pragę Foto: Auto Świat
Wyjeżdżając do Czech na narty, warto też odwiedzić Pragę

Przepisy drogowe:

Za łamanie przepisów ruchu drogowego cudzoziemcy otrzymują dodatkowo punkty karne. Przekroczenie dopuszczalnego limitu 12 punktów kończy się zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Czech przez okres 1 roku oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Naruszenie tego zakazu jest karane mandatem od 25.000-30.000 CZK.

– Dopuszczalne stężenie alkoholu: 0,0 promila. Za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu grozi mandat do 50.000,-CZK. Uwaga: każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.

– W określonych sytuacjach policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5.000 do 50.000 CZK za jedno wykroczenie na poczet przyszłej kary, ale nie więcej niż wynosi maksymalna wysokość mandatu za to wykroczenie. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę do czasu jej uiszczenia.

Prawo czeskie zabrania m.in.:

– używania w pojeździe antyradarów,

– zatrzymywania się i parkowania w miejscach wyznaczonych dla inwalidów,

– korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego,

Za niestosowanie się do powyższych zakazów kierowcy grozi mandat do 10.000,-CZK