Punkty karne są formą dodatkowej sankcji za wykroczenia i przestępstwa popełnione w ruchu drogowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r., w Polsce może je otrzymać tylko kierowca, który narusza przepisy, prowadząc pojazd silnikowy lub motorower. Ponadto wpis do ewidencji może otrzymać wyłącznie obywatel Polski albo osoba posiadająca kartę pobytu.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której zagraniczny kierowca naruszy przepisy ruchu drogowego w sposób dopuszczający orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Zasada dotycząca naliczania punktów karnych wyłącznie obywatelom danego kraju obowiązuje w większości państw UE, ale praktyka przyznawania ich także cudzoziemcom staje się coraz bardziej powszechna. Taki system stosuje się między innymi w Czechach, Austrii czy Francji. Jak sprawdzić punkty karne? Gdzie można skontrolować ich liczbę?

Jak można sprawdzić, ile ma się punktów karnych?

Jeśli w krótkim czasie otrzymaliśmy kilka mandatów, powinniśmy wiedzieć, jak sprawdzić punkty karne? CEPiK to system, który zawiera informacje o kierowcach i umożliwia nam dostęp do danych o popełnionych przez nas wykroczeniach. Aby się do niego zalogować, musimy mieć specjalne konto w witrynie Gov.pl. Jak sprawdzić punkty karne na Profilu Zaufanym? Rejestracja na stronie Pz.Gov.pl wymaga podania naszych danych i potwierdzenia ich przez zewnętrznego dostawcę tożsamości (bank) lub przez urzędnika w specjalnym punkcie.

Założenie Profilu Zaufanego jest bezpłatne i stanowi wygodne rozwiązanie problemu, jak sprawdzić punkty karne przez internet. Po zalogowaniu na stronie Obywatel.Gov.pl klikamy odpowiedni przycisk. Informacja na temat naliczonych punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego wyświetli się od razu. Możemy pobrać dane w postaci dokumentu pdf, musimy jednak pamiętać, że ma on jedynie charakter informacyjny i może zostać odrzucony przez sądy i urzędy.

Jak sprawdzić punkty karne stacjonarnie?

Wiemy już, jak sprawdzić punkty karne przez bank, czyli online. Nie zawsze mamy jednak dostęp do odpowiedniego urządzenia lub do internetu. Na szczęście liczbę punktów karnych bez problemu sprawdzimy też stacjonarnie. Informację na ten temat uzyskamy od funkcjonariusza na komisariacie policji. Jest to oczywiście bezpłatne. Warto wiedzieć, że musimy osobiście stawić się na policji, ponieważ funkcjonariusz nie może udzielić nam tej informacji przez telefon ani przez e-mail.

Sprawdzenie liczby punktów karnych online jest szybszą i wygodniejszą metodą, ale w ten sposób zobaczymy tylko, czy nie przekroczyliśmy dozwolonego limitu. Na komisariacie zaś otrzymamy pisemne zaświadczenie o aktualnym stanie konta. Wydanie takiego dokumentu kosztuje 17 złotych. Może nam się ono przydać w pracy, jeśli korzystamy ze służbowego samochodu.

Jaki jest limit punktów karnych i co się stanie po jego przekroczeniu?

Limit punktów karnych w Polsce wynosi 20 dla kierowców posiadających prawo jazdy mniej niż rok oraz 24 dla osób bardziej doświadczonych w prowadzeniu pojazdów. Jeśli przekroczymy dozwoloną liczbę punktów, musimy liczyć się z określonymi konsekwencjami. Początkującym kierowcom grozi natychmiastowe cofnięcie wszystkich uprawnień do prowadzenia pojazdów. Osoby bardziej zaawansowane otrzymują skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje i na badanie psychologiczne. Jeśli kierowca ich nie zaliczy, straci prawo jazdy. Warto zatem wiedzieć, jak sprawdzić punkty karne i uniknąć takiej sytuacji.