W skrócie

Od momentu, kiedy kupionym za granicą autem przyjedziesz do Polski, masz 14 dni na zgłoszenie w urzędzie celnym – właściwym dla twojego miejsca zamieszkania – deklaracji akcyzowej AKC-U, a w ciągu 30 dni, nie później jednak niż do dnia zarejestrowania auta, trzeba opłacić wyliczony podatek

Jeśli pojazd pochodzi spoza Unii Europejskiej, w urzędzie celnym na granicy należy złożyć zgłoszenie celne SAD, a następnie opłacić cło.

Uwaga! Auto można oclić w dowolnym kraju Wspólnoty. Po przyjeździe do kraju należy zgłosić się do urzędu skarbowego, żeby opłacić podatek VAT (jeśli auto pochodzi spoza UE lub jest nowe) albo uzyskać zaświadczenie VAT-25, że taki podatek państwu się nie należy.

VAT-u nie trzeba płacić, jeśli auto zostało kupione w kraju należącym do UE w cenie brutto – to typowa sytuacja, jeśli kupicie pojazd od prywatnego sprzedawcy. Żeby otrzymać zaświadczenie, należy złożyć deklarację VAT-24 i zapłacić 160 zł. Na wydanie zaświadczenia urząd skarbowy ma 7 dni.

Sprawdź szczegóły rejestrowanego auta

Zanim złożysz dokumenty, upewnij się, że we wszystkich zgadzają się dane pojazdu (numer VIN, marka, model, rocznik) oraz dane poprzedniego właściciela i nabywcy.

Zwróć uwagę na szczegóły, takie jak zgodność dat – np. przegląd wykonany w polskiej stacji diagnostycznej nie może mieć daty wcześniejszej od tej, która znajduje się w umowie zakupu auta za granicą.

Jeśli urzędnicy stwierdzą, że dokumenty były przerabiane lub zawierają nieprawdziwe dane, nie tylko nie zarejestrujesz samochodu, ale sprawa może trafić do prokuratury.

Zbierz wymagane dokumenty

Zacznij od przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów. Ponieważ przepisy są różnie interpretowane przez poszczególne wydziały komunikacji (np. te dotyczące akceptowania zagranicznych przeglądów czy też przedstawiania konkretnych dokumentów z danych państw), dowiedz się, jakich dokumentów wymaga urząd, w którym zamierzasz zarejestrować auto.

Tych dokumentów będziesz potrzebował:

- Dowód własności pojazdu – może to być: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny lub inny podobny dokument, z którego jasno wynika, kto jest właścicielem auta.

- Dowód rejestracyjny pojazdu oraz tablice rejestracyjne.

- Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (zawierający wykaz cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia), wniesionej przez sprowadzającego pojazd. Opłatę recyklingową należy przelać na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

- Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium kraju niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, albo dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (lub brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy), jeżeli pojazd został sprowadzony z innego państwa Unii Europejskiej.

- Zaświadczenie wydane przez właściwy organ, potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług w przypadku pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Wspólnoty lub brak takiego obowiązku (zaświadczenie VAT-25).

- Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. Nie jest ono wymagane w przypadku pojazdu sprowadzonego z  państwa UE, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ale pod warunkiem, że z dokumentów wynika, iż zarejestrowany pojazd ma aktualny termin następnego badania technicznego zgodnego z przepisami obowiązującymi na terytorium RP i zamieszczone są wszystkie dane pojazdu niezbędne do rejestracji.

Tu rodzi się problem, bo np. wiele urzędów nie akceptuje przeglądów wydawanych na dwa lata, nawet jeśli od poprzedniego zagranicznego badania technicznego upłynęło mniej niż rok.

- Tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Warunkowo urząd może przyjąć dokumenty i wydać „miękki dowód” pomimo braku dowodu odprawy celnej lub opłacenia akcyzy czy zaświadczenia VAT-25.

W takiej sytuacji trzeba jednak złożyć oświadczenie, że zostaną one dostarczone do urzędu przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Jeśli tak się nie stanie, urząd nie tylko nie wyda „twardego dowodu”, lecz także poinformuje o sprawie urząd celny lub skarbowy, a to może się już źle skończyć.

Zgłoś się do urzędu

Samochód należy zarejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania nabywcy.

- Wypełnij wniosek o zarejestrowanie pojazdu. Możesz to zrobić nawet w domu, bo formularz pobierzesz ze strony internetowej urzędu.

- Złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w urzędzie. Pamiętaj, że musisz mieć z sobą dokument tożsamości. Jeśli auto stanowi współwłasność, potrzebni będą wszyscy współwłaściciele lub ich notarialnie potwierdzone pełnomocnictwa. Uwaga! Weź z sobą oryginały wszystkich wymaganych dokumentów.

- Wnieś w urzędzie opłaty – w przypadku osobówki za: tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne i legalizacyjne, dowód, kartę pojazdu, pozwolenie czasowe i inne potrzebne do rejestracji formalności trzeba zapłacić łącznie 256 zł.

- Otrzymasz tzw. miękki dowód rejestracyjny, z którym możesz jeździć przez 30 dni. W tym czasie urząd sprawdzi złożone dokumenty, a następnie – jeśli nie dopatrzy się w nich żadnych uchybień – zleci wydrukowanie docelowego dowodu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Gotowy dokument może pojawić się w urzędzie już po tygodniu, ale czasem trzeba na niego poczekać nawet cały miesiąc. Nie musisz jeździć ani nawet dzwonić do urzędu, żeby się dowiedzieć, czy „twardy dowód” jest gotowy.

Wystarczy wejść na www.pojazd.pwpw.pl i sprawdzić status sprawy. Uwaga! System niekiedy szwankuje, czasem brakuje informacji o tym, że dokumenty już czekają. Auta z „miękkim dowodem” w zasadzie nie należy sprzedawać do czasu zakończenia procedury.

- Ważność „miękkiego dowodu” da się przedłużyć o 14 dni. Trzeba w tym celu złożyć specjalny wniosek w urzędzie. Może się to przydać, jeśli np. chcielibyście wyjechać na urlop zakupionym autem.

Pamiętaj o ubezpieczeniu!

Najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu i koniecznie, zanim wyjedzie on na drogę publiczną, musisz wykupić ubezpieczenie OC, nawet jeśli masz jeszcze ważną polisę na auto wystawioną przez zagranicznego ubezpieczyciela! W wydziale komunikacji prawdopodobnie zostaniesz poproszony o pokazanie polisy. Jeśli tego nie zrobisz, urzędnik i tak powinien wydać dowód rejestracyjny, ale jednocześnie musi zgłosić sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kara za brak ważnej polisy to nawet 3360 zł.