Opisujemy jak prawidłowo wykonać hamowanie do zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu wskazując zasadnicze różnice między tym sposobem zatrzymania się na jezdni a hamowaniem awaryjnym. Na koniec rozważamy zagadnienie związane z racjonalnym używaniem kierunkowskazu podczas takiego zatrzymania się jak również podczas włączania się do ruchu, które następuje po zatrzymaniu się.