Najważniejszą kwestie jaką tu poruszamy to zasada szczególnej ostrożności, czyli umiejętności bacznej, wzmożonej obserwacji drogi i jej otoczenia. Drugim ważnym elementem, który ma istotny wpływ na bezpieczny przejazd takich skrzyżowań to umiejętność prawidłowego oczytania drogi z pierwszeństwem, co na egzaminie państwowym nie zawsze osoba egzaminowana wykona prawidłowo.