W przypadku braku tablic rejestracyjnych w pojeździe nie możemy przyjechać nim do kraju, ponieważ nie spełnia on warunków technicznych. W takiej sytuacji musi zostać wycofany z ruchu. Skoro samochód nie może pokonać trasy do domu na kołach, jedyną opcją pozostaje przywiezienie go na lawecie. Kolejnym problemem okazuje się kontrola drogowa. Za brak tablic możemy bowiem otrzymać mandat, a pojazd i tak zostanie wyłączony z ruchu. Na szczęście brak tablic nie stanowi żadnego problemu przy procesie rejestracji. Wystarczy wówczas przedstawić w urzędzie odpowiedni dokument. Jak napisać oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych?

Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych – wzór

Wiele lokalnych wydziałów komunikacji ma własny wzór oświadczenia, który zazwyczaj można pobrać ze strony internetowej danego urzędu. Warto jednak wiedzieć, jakie dane powinien zawierać taki dokument. W lewym górnym rogu zapisujemy datę oraz miejscowość. Pod spodem, po prawej stronie musimy zawrzeć swoje dane. Składają się na nie:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce zamieszkania lub adres siedziby firmy,
  • numer PESEL i data urodzenia lub numer REGON.

Na środku zapisujemy tytuł: Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Niżej musimy wpisać treść dokumentu. Powinna ona zawierać formułę: Oświadczam, że pojazd… Dalej zapisujemy markę i model samochodu oraz jego numer identyfikacyjny VIN. Zaznaczamy, że auto zostało sprowadzone bez tablic rejestracyjnych lub że zostały one oddane organowi rejestrującemu państwa, z którego pochodzi pojazd. Na samym końcu wpisujemy datę oraz składamy czytelny podpis.

Kiedy należy złożyć oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych?

Dokument ten musimy przedstawić urzędnikowi w wydziale komunikacji podczas procesu rejestracji. Nie możemy jednak zgłosić pojazdu bez ważnego przeglądu technicznego, na który nie wolno nam pojechać samochodem bez tablic. Pozytywny wynik przeglądu na stacji diagnostycznej stanowi niezbędny warunek uzyskania nowych numerów rejestracyjnych. Tutaj ponownie z pomocą przychodzi nam laweta. Dzięki niej dostarczymy pojazd do diagnosty i sprawdzimy jego stan techniczny. Posiadając zaświadczenie o ważnym przeglądzie i oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych, powinniśmy bez przeszkód uzyskać nowe numery.

Dlaczego rejestracja pojazdu jest taka ważna?

Poza tym, że samochodem bez tablic nie możemy poruszać się po drogach publicznych, brak numerów rejestracyjnych przeszkadza nam również w innych sprawach związanych z utrzymaniem pojazdu. Nie wykupimy na przykład obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej. Pojazd zostaje co prawda zidentyfikowany na podstawie numeru VIN, ale i tak musimy wstrzymać się z opłatą do momentu uzyskania tablic. Rejestracja zostaje bowiem wpisana do polisy OC. Tym samym jesteśmy zmuszeni do każdorazowego zaktualizowania dokumentu po uzyskaniu nowych numerów.

Kto wypełnia oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych?

Zdarza się, że sprowadzeniem i rejestracją pojazdu zajmuje się specjalnie w tym celu wynajęta osoba lub agencja. Nawet profesjonaliści muszą przedstawić w wydziale komunikacji oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych. Kto wypełnia taki dokument? To my jako właściciel pojazdu musimy sporządzić i podpisać oświadczenie zawierające nasze dane. W innym wypadku nie będzie ono ważne.

Przygotowanie dokumentu nie jest skomplikowane, tym bardziej że łatwo znaleźć wzór oświadczenie w internecie. Ten dodatkowy kwit pozwoli nam bez przeszkód zarejestrować samochód.