• Obowiązek terminowego przedstawienia badań lekarskich, od których zależy utrzymanie prawa jazdy, nie został zawieszony
  • Bez ważnego prawa jazdy kierować nie wolno, choć sankcje są różne w zależności od przyczyny nieposiadania prawa jazdy
  • Nie zawieszono także obowiązku przeprowadzania okresowych badań technicznych aut

Owszem, do urzędów, w tym do wydziałów komunikacji, wkradł się bałagan związany z epidemią koronawirusa i postępującym ograniczaniem dostępu do usług publicznych, a od 25 marca – także swobody przemieszczania się. Nie oznacza to jednak wstrzymania różnych obywatelskich obowiązków – w tym zdobycia i dostarczenia do urzędu niezbędnych dokumentów, np. badań lekarskich czyt psychologicznych, od których zależą nasze uprawnienia do kierowania samochodem.

Kto musi dostarczyć badania lekarskie?

Badania lekarskie kierowców po pierwsze wynikają z rutynowych terminów – gdy np. z powodu wady wzroku nasze badania lekarskie mają ważność ograniczoną do roku czy np. 5 lat, a po drugie, gdy zostaniemy wysłani na badania (np. psychologiczne) przez starostę na wniosek np. prokuratora czy sądu. Obecnie – z powodów oczywistych – jest mało prawdopodobne, że ktoś zarządzi nam „nadprogramowe” badania lekarskie, ale decyzję o skierowaniu na badania niektórzy dostali np. dwa tygodnie temu z terminem mijającym za kolejne dwa tygodnie...

W zaistniałej sytuacji, gdy termin minie, w każdej chwili grozi nam, po pierwsze, zatrzymanie prawa jazdy przez starostę, a po drugie, jeśli zostaniemy skontrolowani na drodze, „przeterminowane” prawo jazdy zatrzyma policjant, przekaże je staroście, a ten już automatycznie wyda decyzję o jego zatrzymaniu. Nie może postąpić inaczej, gdyż żaden przepis tych procedur nie zawiesił!

Mówi o tym ustawa o kierujących pojazdami:

Co robić? Spróbować się zbadać!

Ograniczenia w dostępie do usług medycznych pojawiają się także w placówkach prywatnych. „W związku ze stanem epidemii czasowo wstrzymujemy pobrania krwi – realizujemy tylko zlecone jako Cito, badania u kobiet w ciążym oraz Medycyny Pracy” - to SMS wysłany do pacjentów 25 marca przez jedną z większych sieci prywatnych gabinetów medycznych w Polsce. Ale... jest nadzieja! Skoro działa medycyna pracy, to mimo wszystko jest szansa na przeprowadzenie badań lekarskich kierowcy. Rozporządzenie, ograniczające od 25 marca swobodę przemieszczania się, nie zabrania wizyty w gabinecie lekarskim!

Rada: badania lekarskie przedłużające ważność prawa jazdy przeprowadzone w prywatnym gabinecie to nie jest aż tak wielki wydatek, być może jest to – w nadchodzących dniach lub tygodniach – jedyna realnie dostępna opcja. Dzwońcie, próbujcie – pewnie się uda!

A jak dostarczyć dokument don urzędu? Można np. pocztą – listem poleconym! Jeśli to możliwe, zadzwońcie do urzędu, może jest opcja wysłania skanu dokumentu mejlem i doniesienia oryginału poźniej?

Badania lekarskie – obowiązku dostarczenia zaświadczeń do urzędu nie zawieszono Foto: Auto Świat
Badania lekarskie – obowiązku dostarczenia zaświadczeń do urzędu nie zawieszono

Nie dałem rady się zbadać - zabiorą prawo jazdy?

Nie do końca: nie zabiorą, nie cofną, ale zatrzymają. Starosta nie ma innego wyjścia (choć w sytuacji kryzysowej można liczyć na wydanie decyzji z opóźnieniem), jak zatrzymać prawo jazdy. Na szczęście przepisy przewidują cofnięcie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy tylko minie przyczyna jego zatrzymania. A zatem: gdy już się wszystko uspokoi, zrobimy badania, dostarczymy do urzędu i decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy zostanie cofnięta. Byleby zdążyć w ciągu roku od decyzji o zatrzymaniu!

Masz zatrzymane prawo jazdy? Nie wsiadaj za kółko!

Nie mylmy zatrzymania prawa jazdy z cofnięciem uprawnień – kierowanie po zatrzymaniu prawa jazdy to nie jest czyn tak poważny jak kierowanie po jego „cofnięciu” albo po sądowym zakazie prowadzenia pojazdów. Niemniej za taki czyn (duże prawdopodobieństwo zakwalifikowania go jako wykroczenie) grozi grzywna w wysokości 5 tys. zł. Ale to nie wszystko!

Niestety, kierując po zatrzymaniu prawa jazdy grozi nam odpowiedzialność finansowa w razie spowodowania kolizji czy wypadku (regres ubezpieczeniowy), jest też niemal pewne, że nasz ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w ramach autocasco. A zatem: lepiej przeprosić się z rowerem!

Badania techniczne auta - czy mogę zrobić podczas zakazu przemieszczania się?

No cóż... stacje kontroli pojazdów, może nie wszystkie, ale jednak działają. Wybieram pierwszą z listy i dzwonię: Można podjechać na badanie? – Oczywiście – zapraszamy. Pracujecie normalnie? –Pracujemy! Przepis rozporządzenia cytowany wyżej jest bowiem nieprecyzyjny – delikatnie mówiąc.

Nie wolno zatem się przemieszczać, ale można – przyjmując, że wykonanie OBOWIĄZKOWYCH badań technicznych jest zaspokojeniem niezbędnych potrzeb.

Ale nie namawiam – lepiej zostać w domu! Jeśli pojedziemy na stację kontroli pojazdów za miesiąc, nic się nie stanie – takie rzeczy dzieją się na co dzień także wtedy, gdy żadne ograniczenia przemieszczania się nie obowiązują, prawda?