• Wjeżdżając na rondo, nie trzeba włączać lewego kierunkowskazu
  • Nie jest jednak przesądzone, że jeśli ktoś włączy lewy kierunkowskaz, wjeżdżając na rondo, popełnia błąd
  • O tym, jak jeździć po rondzie, przesądzają ogólne zasady ruchu drogowego

Sporny egzamin na prawo jazdy miał miejsce pod koniec grudnia 2014. Egzaminowany, zdaniem egzaminatora, dwa razu popełnił błąd podczas skrętu w lewo na rondzie. Błąd miał polegać na tym, że kierowca nie włączył lewego kierunkowskazu podczas wjazdu na rondo. Na tym jego egzamin się skończył – z wynikiem negatywnym.

Egzamin na prawo jazdy - odwołanie

Od wyniku egzaminu można się odwołać do marszałka województwa za pośrednictwem ośrodka ruchu drogowego, w którym odbywał się egzamin. Kandydat na kierowcę tak właśnie postąpił, a marszałek przyznał mu rację, cytując Kodeks drogowy z którego wynika, iż kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności, w szczególności obowiązany jest zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. Nie ma wyraźnego przepisu nakazującego włączenie lewego kierunkowskazu podczas wjazdu na rondo, są – zdaniem marszałka – zwolennicy i przeciwnicy takiego postępowania, w każdym razie jednak nie ma podstaw prawnych, by niewłączenie w opisywanej sytuacji lewego kierunkowskazu można było uznać za błąd skutkujący niezaliczeniem egzaminu.

Egzamin uznano za przeprowadzony niezgodnie z prawem.

Kierunkowskaz podczas wjazdu na rondo - co mówią przepisy?

Rondo dwupasmowe bez sygnalizacji świetlnej – obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego Foto: Auto Świat
Rondo dwupasmowe bez sygnalizacji świetlnej – obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego

Wyjaśnienia nie przekonały egzaminatora, który... odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium (SKO) stwierdziło jednak, że decyzja marszałka była prawidłowa, a postępowanie egzaminatora błędne. SKO poszło w wyjaśnieniach dalej:

Egzaminator nie zgodził się z tym i... złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd, w największym skrócie, stwierdził, iż egzaminowany (kierowca) ma obowiązek stosować się do przepisów prawa, a egzaminatorowi nie przysługuje prawo, aby te przepisy twórczo interpretować. Nawet jeśli w zaistniałej sytuacji dla zwiększenia bezpieczeństwa zasadne byłoby użycie kierunkowskazu, to skoro przepisy tego nie nakazują, kierowca nie musi tego robić.

I zasadnicza kwestia:

Z polskiego na nasze:

Jeśli ktoś włącza lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo, to jest to OK, w sumie w niektórych przypadkach może być to pomocne dla innych użytkowników drogi, jeśli lepiej mogą orientować się w zamiarach kierującego. Ale niewłączenie lewego kierunkowskazu podczas wjazdu na rondo absolutnie nie jest błędem niezależnie od okoliczności. Lewy kierunkowskaz sygnalizuje zamiar zmiany kierunku jazdy w lewo albo zmiana pasa ruchu na lewy – tyle.

Egzaminator uparty – kasacja do NSA

Egzaminator złożył kasację od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 18 stycznia 2020 NSA oddalił skargę kasacyjną przyjmując, że rozstrzygnięcie sądu (WSA) było poprawne. Pozostaje tylko kwestia polskich przepisów, które w wielu, nie tylko w tym, punkcie, są na tyle skomplikowane albo niedookreślone, że nawet osoby zajmujące się profesjonalnie ruchem drogowym nie potrafią samodzielnie ustalić, jak należy zachować się na drodze. Z całej sprawy płynie i pozytywna rzecz: kwestia lewego kierunkowskazu podczas wjazdu na rondo wydaje się wyjaśniona: możesz, ale absolutnie nie musisz!

Jazda po rondzie: podstawowe zasady

Kierowca niebieskiego auta, zmieniając pas na rondzie, musi przepuścić pojazdy znajdujące się na prawym pasie. Jeśli to konieczne, ma prawo się zatrzymać Foto: Auto Świat
Kierowca niebieskiego auta, zmieniając pas na rondzie, musi przepuścić pojazdy znajdujące się na prawym pasie. Jeśli to konieczne, ma prawo się zatrzymać
  • Wjeżdżając na rondo nie musimy używać kierunkowskazu za wyjątkiem sytuacji, gdy zamierzamy opuścić je pierwszym zjazdem – wtedy uzasadnienie ma włączenie prawego kierunkowskazu
  • Wjeżdżając na rondo oznakowane znakiem „ustąp pierwszeństwa”, należy ustąpi∂ć pierwszeństwa pojazdom, które na tym rondzie się znajdującym
  • Zmieniając pas ruchu na rondzie, należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na pasie, na który zamierzamy wjechać. Uwaga – to najczęstsza sytuacja kolizyjna podczas opuszczania ronda!
  • Tramwaj zjeżdżający z ronda ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami znajdującymi się na rondzie – należy mu ustąpić pierwszeństwa
  • Tramwaj wjeżdżający na rondo stosuje się do znaków drogowych – na typowym rondzie oznakowanym znakami „ustąp pierwszeństwa” na wjazdach, poruszając się samochodem po rondzie, nie trzeba przepuszczać tramwaju wjeżdżającego na nie
  • Wjeżdżając na rondo wielopasmowe zajmujemy pas ruchu odpowiedni do planowanego kierunku jazdy: prawy – jadąc prosto lub w prawo, środkowy – jadąc na wprost, lewy – jadąc w lewo
Na rysunku biały samochód musi się zatrzymać, by ustąpić pierwszeństwa tramwajowi zjeżdżającemu z ronda. Pomarańczowy tramwaj wjeżdżający na rondo nie ma jednak pierwszeństwa, gdyż obowiązuje go znak „ustąp pierwszeństwa” – ustępuje on zatem pojazdom znajdującym się na rondzie Foto: Wojciech Denisuk / Auto Świat
Na rysunku biały samochód musi się zatrzymać, by ustąpić pierwszeństwa tramwajowi zjeżdżającemu z ronda. Pomarańczowy tramwaj wjeżdżający na rondo nie ma jednak pierwszeństwa, gdyż obowiązuje go znak „ustąp pierwszeństwa” – ustępuje on zatem pojazdom znajdującym się na rondzie