Wariant ten pozwala odebrać odszkodowanie bez konieczności dokumentowaniaUbezpieczycielowiprzeprowadzonej naprawy rachunkami.W takimprzypadkuaby odebrać tak wyliczone odszkodowanie nie musi Pan naprawiać samochodu. W związku z tym do czasu naprawienia pojazdu nie musi Pan wykonywać jego przegląduktórego obowiązek wynika z Art. 81 ust.8 pkt.4 Ustawy z dnia 20.06.2007r. Prawo o ruchu drogowym.Warto mieć jednak na uwadze, że nie naprawionym samochodem po wypadku czy też kolizji drogowejnie powinien Pan poruszać się po drogach ponieważ w razie kontroli drogowej zgodnie z Art.81 ust.8 pkt.1 powołanej wyżej Ustawy policja może zatrzymać dowód rejestracyjny Pana samochodu i skierować pojazd na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu lub uczestniczył w wypadku drogowym w którym zostały uszkodzone jego zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy z zastrzeżeniem obowiązku wykonania przeglądu wynikającego z Art.81.ust.8 pkt.4 powyższej Ustawy .Jerzy BiedaInter Partner Assistance Polska S.A.