Przygotowaliśmy dla was zestawienie kluczowych informacji, czym zajmuje się UFG, czy może wykryć brak OC oraz w jaki sposób można napisać skuteczne odwołanie do tej instytucji.

Ubezpieczenie funduszu gwarancyjnego - co to jest?

UFG to instytucja, która działa w oparciu o specjalną ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najważniejszą rolą UFG jest zaspokajanie roszczeń w razie upadłości oraz oddalenia wniosku i ogłoszenie upadłości przez sąd. UFG jest gwarantem, podobnie jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja wypłaca 100% należnych odszkodowań z obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wierzytelności UFG wypłaca 50% z umów ubezpieczenia na życie. Koszty funkcjonowania funduszu pokrywane są poprzez wpłaty firm ubezpieczeniowych. Agencje są zobowiązane do odprowadzania 1,3 procent składki na rzecz UFG.

Ubezpieczenie funduszu gwarancyjnego wiąże się z wypłatą odszkodowań osobom poszkodowanym przez kierowców bez ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że jeśli kierowca jechał bez ważnej polisy OC i jednocześnie spowodował wypadek, to fundusz będzie żądał od sprawcy zwrotu pieniędzy w tej sytuacji. UFG również przejmuje na 90 dni wszystkie umowy z kierowcami, którzy byli związani z ubezpieczycielem, który ogłosił upadłość.

Dodatkowo fundusz ten uprawniony jest do przeprowadzania kontroli samochodów w zakresie obowiązkowego wykupu polisy OC. W razie nieprawidłowości, pracownicy instytucji skontaktują się z kierowcą i wezwą do zawarcia ważnej polisy.

Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna - tak, ale jeden kierowca dostanie karę za brak OC wcześniej, drugi później. Sprawdzaniem ważnych polis OC zajmują się pracownicy funduszu gwarancyjnego. Źródłem informacji dla nich są oczywiście dane dostępne w CEPiK-u oraz zgłoszenia od policjantów, którzy w trakcie rutynowych kontroli napotkali problem z ważnym OC. Kary za brak OC w 2021 roku są bardzo duże - kierowca, który nie opłacił polisy do 3 dni od terminu, zapłaci 1120 zł, od 4 do 14 dni - 2800 zł, a kierowca, który zignorował zakup polisy powyżej 14 dni, musi liczyć się z karą na poziomie 5600 zł.

Jak napisać odwołanie do UFG?

Jeśli otrzymałeś pismo z UFG z informacją, że zostałeś ukarany jedną z ww. kwot za brak ważnej polisy OC dla Twojego samochodu i jesteś pewny, że w tym czasie miałeś ważne ubezpieczenie, możesz się odwołać do funduszu. Jak to zrobić? Na początku musisz wiedzieć, że UFG cały czas jest niekompletnym systemem, pracownicy wciąż zbierają dane o samochodach, więc takie sytuacje mogą się zdarzać.

Przede wszystkim, nie panikuj. Najpierw sprawdź, czy na pewno miałeś we wskazanym okresie ważne ubezpieczenie OC. Skompletuj dokumenty i jak najszybciej napisz odwołanie do UFG. Może być również tak, że w tym okresie nie miałeś już samochodu. Wówczas we wniosku należy o tym napisać i dodatkowo przesłać umowę kupna-sprzedaży samochodu. Data na takiej umowie będzie dla pracowników funduszu wystarczającym dowodem. Jeśli nie posiadasz jednak dokumentów sprzedaży samochodu, warto poszukać tej informacji w CEPiK-u.

Jeśli jednak okaże się, że faktycznie nie posiadałeś ważnej polisy OC, zostanie na Ciebie nałożona kara według obowiązujących stawek. Niestety nie jest to mała kwota, więc jeśli nie możesz zapłacić jej w całości, to zawsze możesz skorzystać z wniosku o zmniejszenie, rozłożenie na raty lub umorzenie kary za brak OC. W pewnych sytuacjach ubezpieczenie funduszu gwarancyjnego może pomóc kierowcy, by kara nie obciążyła znacznie jego jednorazowo budżetu. Trudna sytuacja życiowa, finansowa będzie podstawą do złożenia wniosku. Na stronie funduszu bez problemu znajdziesz odpowiedni wniosek, w którym musisz udzielić obszernego wyjaśnienia odnośnie swojego statusu. Jeśli motywujemy brak możliwości zapłaty w wyznaczonym terminie brakiem środków pieniężnych, musimy to udowodnić. Czasem wystarczy tutaj: zaświadczenie o niskich zarobkach, zaświadczenie od lekarza lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej.