• Akumulator składa się przede wszystkim z materiałów niebezpiecznych dla środowiska, ale większość z nich można odzyskać, a pozostałe – bezpiecznie zutylizować
 • Zużytego akumulatora nie wolno wyrzucać ani do pojemników na odpady zmieszane, ani do worków na odpady z tworzyw sztucznych i metali
 • Aby odciążyć środowisko, warto dbać o akumulator, by służył nam jak najdłużej

Akumulator samochodowy składa się głównie z materiałów, które nie powinny nigdy trafiać poza kontrolą do środowiska: to, przede wszystkim, ołów i związki ołowiu (ok. 65 proc.) oraz roztwór kwasu siarkowego (do ok. 15 proc.). Ołów jest metalem ciężkim, który w przypadku długotrwałego narażenia ma niezwykle szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt, upośledza m.in. działanie mózgu. Kwas siarkowy prowadzi do oparzeń skóry, jest niebezpieczny dla oczu. Inne niebezpieczne związki zawarte w akumulatorach kwasowo-ołowiowych to: kadm, rtęć i inne związki działające toksycznie na organizmy ludzi, zwierząt i na rośliny. Akumulator zawiera też istotną ilość tworzyw sztucznych – z nich zbudowana jest jego obudowa i niektóre wewnętrzne elementy konstrukcji.

Są też dobre wiadomości: prawidłowy recykling akumulatora prowadzi do odzyskania i powtórnego przerobienia ok. 95 proc. materiałów, z których jest on zbudowany. Substancje, których nie da się powtórnie wykorzystać, są neutralizowane i zabezpieczane tak, by nie powodowały negatywnych skutków dla środowiska.

Akumulator - czego nie wolno z nim robić podczas użytkowania?

Pomimo tego, iż akumulator kwasowo-ołowiowy jest potencjalną bombą ekologiczną, użytkowany poprawnie jest całkowicie bezpieczny i dla środowiska, i dla użytkownika – oczywiście pod warunkiem, że postępujemy z nim odpowiedzialnie. Na co zwrócić uwagę?

 • Podczas zakupu: jeżeli kupujemy akumulator przez Internet, musimy mieć świadomość, że nie może on być transportowany jak zwykła przesyłka kurierska – musi być zabezpieczony i przewożony w odpowiednich warunkach, co oczywiście ma wpływ na koszty. Nigdy nie przesyłajmy i nie gódźmy się na przesyłanie akumulatora zwykłą przesyłką! Akumulator przewożony w ten sposób narażony jest na uszkodzenie – rozlanie oraz rozszczelnienie obudowy, które nie jest chronione gwarancją producenta i może prowadzić do skażenia środowiska! Przewożenie akumulatora w styropianie może prowadzić do zatkania kanałów, którymi akumulator „oddychał” – a następnie do spęcznienia obudowy. Najlepiej akumulator odbierać osobiście, w miarę możliwości przekazując jednocześnie sprzedawcy zużyty akumulator;
 • Akumulator musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami obudowy, nie wolno nim rzucać; w samochodzie musi być starannie przykręcony do podstawy w aucie – chroni go to przed uszkodzeniem udarowym;
 • Akumulatora nie wolno montować i eksploatować w samochodzie z uszkodzoną instalacją elektryczną – to prowadzi do jego zniszczenia poprzez głębokie rozładowanie albo przeładowanie, któremu towarzyszą wycieki elektrolitu

Zużyty akumulator - czego nie wolno z nim robić?

Nigdy, ale to nigdy nie wyrzucajcie zużytego akumulatora do pojemnika na odpady komunalne – ani zmieszane, ani segregowane. Akumulator nie „pasuje” także do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale! Nie wyrzucajcie akumulatora do lasu – trujące substancje w nim zawarte mogą skazić wiele metrów sześciennych gleby, mogą też dostać się do wód gruntowych, w efekcie zanieczyścić nasze jedzenie. Nigdy nie oddawajcie akumulatora do miejsc, gdzie prowadzony jest nielegalny odzysk najcenniejszej zawartości akumulatora – ołowiu, któremu towarzyszy pozbywanie się w niedozwolony sposób elektrolitu i elementów obudowy!

Nigdy nie wylewajcie zawartości akumulatora do wody albo na ziemię. Nie rozbierajcie go samodzielnie, nie rozbijajcie obudowy.

Zużyty akumulator – jak się go pozbyć bezpiecznie?

Renomowany producent akumulatorów na pierwszy montaż – TAB Polska – radzi:

 • niech domyślnym sposobem pozbycia się zużytego akumulatora będzie przekazanie go do punktu, w którym kupujemy nowy akumulator. To jest jednocześnie najwygodniejsze i najbardziej opłacalne – w przeciwnym wypadku, odbierając nowy akumulator, musimy zostawić u sprzedawcy kaucję w wysokości 30 zł, zwracaną dopiero przy zwrocie starego akumulatora;
 • stary akumulator można oddać bezpłatnie do wybranego punktu PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);
 • stary akumulator można oddać w punkcie zbierania odpadów – o ile ten punkt jest wpisany do rejestru firm zbierających elektroodpady;
 • stary akumulator można oddać we wskazanym punkcie podczas zbiórek zużytego sprzętu organizowanych przez gminy i organizacje ekologiczne;
 • o możliwość oddania starego akumulatora, nawet jeśli nie przysługuje nam już zwrot kaucji, można zapytać w każdym sklepie czy warsztacie handlującym akumulatorami
 • więcej informacji o recyklingu akumulatorów znajdziemy na stronie firmy TAB Polska

Akumulator - jak korzystać z niego w sposób ekologiczny?

Akumulator Topla Energy 180 Foto: TAB
Akumulator Topla Energy 180

By w jak najmniejszym stopniu odciążyć środowisko naturalne, z akumulatora należy korzystać jak najdłużej. By było to możliwe, warto kupić akumulator renomowanej marki. Przed montażem nowego akumulatora zaleca się skontrolować działanie instalacji elektrycznej w aucie w szczególności pod kątem napięcia ładowania i niekontrolowanego upływu prądu na postoju – to w wyspecjalizowanym warsztacie usługa zajmująca kilka minut. W razie usterki układu ładowania należy niezwłocznie odwiedzić serwis – to zapobiegnie uszkodzeniu akumulatora. Należy unikać głębokiego rozładowania akumulatora i pozostawiania rozładowanego akumulatora na mrozie. W razie konieczności doładowania, używajmy dobrych mikroprocesorowych prostowników.

Im dłużej akumulator nam służy – tym niższe koszty i mniejsze obciążenie dla środowiska!

MATERIAŁ INFORMACYJNY JEST CZĘŚCIĄ PUBLICZNEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ, PROWADZONEJ PRZEZ FIRMĘ TAB POLSKA, DYSTRYBUTORA AKUMULATORÓW MAREK TOPLA I TAB.