Mercedec CLA 200 Shooting Brake - gdzieś zapodział się silnik...

Auto Świat
Nowy Mercedes CLA ma na pokładzie supernowoczesny system multimedialny, który z założenia ma nam ułatwić obsługę auta: – Hej, Mercedes! – Tak, pro-szę... – Opowiedz mi kawał. – Niestety, zo-sta-łam za-pro-je-kto-wa-na przez nie-mie-ckich in-ży-nie-rów. – Hej, Mercedes, wyłącz nawigację! – OK, wy-łączam we-nty-la-cję! – Hej, Mercedes... głupia jesteś! – Mam na-dzie-ję, że ci ul-ży-ło!

Katalog Samochodów Auto Świat