Umowa ma wartość ok. 499,8 mln zł i zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia, ale do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca (wymagana decyzja ZRID). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r.

Mapa Polski autostrada A2 Foto: GDDKiA
Mapa Polski autostrada A2

A2 Kałuszyn - Groszki

Nadchodzący etap prac to realizacja robót w terenie, ponieważ etap projektowania jest już zakończony. Na odcinku ok. 12 km wybudowana zostanie autostrada o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod ewentualną modernizację i budowę trzeciego pasa ruchu. W ramach umowy powstanie węzeł Groszki i wykonane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).