• Jadąc hulajnogą elektryczną po chodniku, należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
  • Na chodniku kierujący hulajnogami elektrycznymi mają obowiązek ustępować pieszym
  • Przepisy mówiące o prędkości hulajnóg elektrycznych na chodniku dotyczą także rowerzystów
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Domyślne miejsce dla hulajnogi elektrycznej to droga dla rowerów albo pas ruchu dla rowerów. Po jezdni osoba na hulajnodze może jechać tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są trzy warunki: nie ma drogi dla rowerów, nie ma pasa ruchu dla rowerów, zaś maksymalna dozwolona prędkość pojazdów na jezdni to 30 km/h. Jeśli dozwolona na jezdni prędkość jest wyższa niż 30 km/h, a nie ma drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów, na hulajnogach elektrycznych możemy jeździć wyłącznie po chodniku. I tu – z punktu widzenia jadących na hulajnogach – pojawia się duży dyskomfort, jaki narzucają przepisy: po pierwsze, po chodniku wolno jechać hulajnogą elektryczną z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego – nie szybciej. Po drugie, jest obowiązek ustępowania pieszym, o czym mówi dopisany do Kodeksu wykroczeń art. 86a:

Wystarczy krótka obserwacja ruchu np. w centrum stolicy, by zauważyć, że w miejscach, gdzie na hulajnodze można jechać tylko po chodniku, użytkownicy tych pojazdów nie zwalniają – jadą często z prędkością nawet wyższą od tej, która jest dopuszczalna w przypadku hulajnóg na ścieżkach rowerowych i na jezdni!

Tu ważna uwaga: przepis mówi nie tylko o hulajnogach elektrycznych, lecz także o UTO i rowerach: ilekroć jedziemy po chodniku na rowerze, powinniśmy jechać z prędkością typową dla pieszych. Choć przepisy nie mówią, jaka to dokładnie prędkość, można ją ocenić na oko albo przyjąć typową prędkość marszu: 6 km/h.

Nie było mandatów za przekroczenie prędkości na chodniku? To będą!

Dotychczas jednak mandat za zbyt wysoką prędkość na chodniku, czy to dla osób na hulajnogach, czy rowerzystów, należał (wciąż należy) do sankcji teoretycznych, a w każdym razie rzadko stosowanych: mandat osobie na hulajnodze może wystawić policjant, a strażnik miejski – już nie. Policjanci mają ważniejsze sprawy na głowie, a strażnicy mogliby teoretycznie kierować wnioski o ukaranie do sądu przeciwko osobom przekraczającym prędkość na chodniku, ale to zbyt duży kłopot. Teraz ma się to zmienić: na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Co mówi projekt rozporządzenia i kiedy wejdzie w życie?

Projekt rozszerza uprawnienia strażników miejskich w odniesieniu do karania mandatami za wykroczenia związane z cytowanym wyżej art. 86a Kodeksu wykroczeń: za jazdę po chodniku z prędkością wyższą niż prędkość pieszego i za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Z jego treści wynika, że nowe przepisy miałyby wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Ponieważ przepis nie wpływa w żaden sposób na sytuację przedsiębiorców, a także nie koliduje z przepisami unijnymi, może zostać wydany bardzo szybko – w ciągu kilku tygodni.

Co do wysokości mandatu, to – ponieważ zbyt szybka jazda na hulajnodze po chodniku nie jest ujęta w taryfikatorze mandatów – obowiązują widełki od 20 do 500 zł. Taki mandat mógłby więc wynieść np. 100 zł.

Jazda na hulajnodze elektrycznej według nowych przepisów: pytania i wątpliwości

  • Kto może jeździć na hulajnodze elektrycznej? Osoby w wieku 10-18 lat, o ile mają kartę rowerową albo prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Osoby pełnoletnie mogą jeździć na hulajnogach elektrycznych bez konieczności posiadania uprawnień. Dzieci, które nie ukończyły 10 lat, mogą jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod opieką dorosłych.
  • Z jaką prędkością można jechać na hulajnodze elektrycznej? Maksymalna dozwolona prędkość dla hulajnogi elektrycznej to 20 km/h. Na chodniku i na drodze dla pieszych należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.
  • Czy można jeździć na hulajnodze elektrycznej po alkoholu? Nie. Zabroniona jest jazda w stanie nietrzeźwości i w stanie po użyciu alkoholu (albo podobnie działającego środka).
  • Co jeszcze jest zabronione podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej? Nie wolno czepiać się pojazdów, przewozić na hulajnodze drugiej osoby, zwierzęcia lub ładunku, jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu, ciągnąć za hulajnogą sanek, osoby na wrotkach, rolkach, itp.
  • Gdzie można parkować hulajnogę elektryczną? Hulajnogę elektryczną można zostawiać wyznaczonych miejscach, a także parkować równolegle do krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni – pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych to co najmniej 1,5 metra.
  • Czy jadąc na hulajnodze elektrycznej zamiar skrętu, sygnalizuję tak, jak na rowerze? Tak – można zamiar skrętu sygnalizować wyciągniętą ręką. Jeśli hulajnoga wyposażona jest w kierunkowskazy, należy ich używać.
  • O czym jeszcze trzeba pamiętać? Podczas wyprzedzania innych uczestników ruchu (rower, inna hulajnoga elektryczna, UTO, itp.) należy zachować odstęp co najmniej jednego metra.