Nie wszyscy wiedzą, że już od 19 stycznia 2013 r. nie wydaje się bezterminowych praw jazdy. Dokumenty wydane po tej dacie mają okres ważności określony na 15 lat. Ze względu na wydaną opinię lekarską, mogą mieć jeszcze krótszą datę ważności, ale co ważne – nigdy dłuższą niż wspomniane 15 lat.

Szczęśliwcy, którzy dokumenty dostali przed 19 stycznia 2013 r., nie mają jednak zbytnich powodów do radości, bo wraz z tamtą nowelizacją, określono już także datę ważności ich dokumentów. Wszystkie starsze prawa jazdy trzeba będzie wymienić do 2033 r.

Dalsza część materiału pod wideo

Ważność dokumentów, a ważność uprawnień

I tu ważna uwaga. Przepisy dotyczą samych dokumentów prawa jazdy, a nie wydanych uprawnień do prowadzenia pojazdów. To oznacza, że jeśli ktoś dostał już bezterminowe uprawnienia, wymiana dokumentu nic tu nie zmieni. Jednak wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste dla wszystkich urzędników. Zdarzyły się już przypadki, w których kierowcy po wymianie bezterminowych dokumentów, odbierali nowe prawa jazdy z określoną już datą ważności ich... uprawnień.

W takiej sytuacji znalazł się kierowca z Rzeszowa, który miał bezterminowe prawo jazdy kat. B i C, ale postanowił poszerzyć swoje uprawnienia. Gdy po zdaniu egzaminu złożył wniosek o wymianę dokumentu (aby na nowym mieć dopisane nowe uprawnienia), starosta wpisał mu datę ważności dla wszystkich uprawnień. Od tej pory jego dotąd bezterminowe prawo jazdy kat. C stało się prawem jazdy wydanym na 15 lat.

Kierowca nie zgodził się z taką interpretacją i jak się później okazało słusznie. Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację kierowcy, a nie staroście. "Sąd uznał, że organ dokonując na podstawie art. 18 ust. 2 u.k.p. czynności materialno-technicznej wydania nowego prawa jazdy, mógł dokonać zmiany wpisów w dokumencie jedynie w zakresie określonym treścią złożonego wniosku, a więc zmian dotyczących danych wnioskodawczyni oraz, z uwagi na treść art. 13 ust. 1 pkt 1 u.k.p., wpisu daty ważności wydawanego dokumentu (dokument prawa jazdy kategorii B w obecnym stanie prawnym wydawany jest na 15 lat). Dokonywane przez organ w tym trybie wpisy w nowym dokumencie prawa jazdy nie mogły natomiast dotyczyć posiadanego przez wnioskodawczynię uprawnienia do kierowania pojazdami."

To ważny wyrok, dla wszystkich kierowców, którzy mieli podobne przypadki. Oznacza to, że mimo wymiany bezterminowego dokumentu lub jego wymiany z powodu jego wygaśnięcie do 2033 r. nic nie zmienia się w okresie ważności uprawnień! Co to nam daje? Między innymi brak konieczności dostarczania kolejnych zaświadczeń z badań lekarskich, bo wymiany samego dokumentu po okresie jego ważności nie unikniemy.