Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie, które szczegółowo określa, kiedy zerwany asfalt jest odpadem, a kiedy nie. Dzięki temu uproszczone zostały procedury związane z uzyskaniem zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów ponownie wykorzystywanych na budowie. Oznacza to, że destrukt asfaltowy będzie częściej wykorzystywany ponownie.

Destrukt asfaltowy - wiele sposobów zastosowań

Podczas budowy nowych odcinków dróg biegnących w śladzie starych tras, jak również podczas remontów poszczególnych odcinków, uzyskuje się destrukt asfaltowy, który powstaje poprzez frezowanie starych warstw jezdni i zawiera ok. 95 proc. kruszywa. Może on być z powodzeniem wykorzystywany ponownie w nowych mieszankach mineralno-asfaltowych jako częściowy substytut materiału. W czystej postaci taki destrukt może być używany m.in. do utwardzania poboczy, podbudów drogowych, tworzenia dróg serwisowych, dojazdowych i zjazdów. Materiał wykorzystuje się także do bieżącego utrzymywania poboczy.

Drogowcy przyjmują, że w perspektywie najbliższych lat remont 10 km dwupasmowej autostrady może przynieść ok. 23 tys. ton destruktu. Mowa tu tylko o wymianach warstw ścieralnych, które są wykonywane regularnie co 12-15 lat. Aby przewieźć taką ilość materiału, potrzeba tysiąca ciężarówek.

Destrukt asfaltowy - oszczędność na wyciągnięcie ręki

Przy takich oszczędnościach destruktu powinno wystarczyć do wykorzystania przy 1/3 długości dróg z Programu Budowy Dróg Krajowych, a także Programu budowy 100 obwodnic. Takie prognozy pozwalają przyjąć, że oszczędności Skarbu Państwa wyniosą około 400 mln zł na materiale, a kolejne 40 mln zostanie zaoszczędzone na niższym koszcie transportu kruszywa na plac budowy.

W latach 2018-2019 GDDKiA przekazała do samorządów około 35 tys. ton destruktu, tyle samo wbudowano w nawierzchnię i pobocza. Ok. 15 tys. ton zabezpieczono do bieżącego utrzymania poboczy, natomiast niecałe 10 tys. ton zbyto w wyniku przetargu. Całkowita ilość destruktu wyniosła ponad 160 tys. ton, co znaczy, że aż niecała połowa (około 72 tys. ton) pozostała niezagospodarowana. Powyższe dane nie uwzględniają ilości destruktu pozyskanego przez wykonawców i będących ich własnością.

Ładowanie formularza...