Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że konsorcjum, w skład którego wchodzą Lemitor Ochrona Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, rozpoczęło badanie jakości powietrza w pobliżu tunelu na Ursynowie. To kluczowy odcinek drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów, fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy, który według Małgorzaty Tarnowskiej, rzeczniczki warszawskiego oddziału GDDKiA zostanie oddany do ruchu jesienią br.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Rozpoczęte pomiary pozwolą zebrać dane dotyczące stężenia i zawartość w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) oraz benzenu. Jak przekazała GDDKiA, punkty pomiarowe zlokalizowane są na wyrzutniach spalin znajdujących się przy obu wylotach z tunelu oraz w okolicach portali. Badania będą prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach i co najmniej przez 70 dni pomiarowych przy portalach.

Podpisana umowa na przeprowadzenie badań opiewa na ok. 3,8 mln zł i przewiduje, że w ciągu 20 miesięcy wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i pomiary powietrza atmosferycznego oraz dostarczy wyniki badań pomiarów powietrza, oraz wykona analizę porealizacyjną w zakresie ich badania do II kwartału 2023 r. Wstępnych wyników można spodziewać się po czterech miesiącach od momentu udostępnienia tunelu do ruchu.