W piątek 3 grudnia br. bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem PAP poinformował, że zakończyły się odbiory systemu wentylacji przeciwpożarowej w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), będącej fragmentem drogi ekspresowej S2. „Wydaliśmy pozytywną opinię bezpieczeństwa przeciwpożarowego” – doprecyzował swoją informację strażak.

Obecnie prowadzone odbiory były kolejnymi po testach przeprowadzonych w połowie października br. Wtedy usterka jednego z sześciu wentylatorów zainstalowanych w tunelu POW sprawiła, że cała instalacja przeciwpożarowa nie uzyskała wymaganych parametrów końcowych. Chociaż pozostałe elementy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tj. detekcja, klapy dymowe, wyłączniki, dojazdy przeciwpożarowe i zaopatrzenie w wodę działały prawidłowo, strażacy wydali negatywną opinię, a uszkodzony wentylator został wysłany do Portugalii w celu jego naprawy.

Informację o wydaniu pozytywnej opinii potwierdził także warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). „Zakończyła się kontrola PSP w tunelu S2 POW. Mamy pozytywne stanowisko. W poniedziałek otrzymane dokumenty złożymy do WINB. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ostatnim krokiem będzie uzyskanie zgody Wojewody Mazowieckiego. S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów zostanie oddana do ruchu jesienią tego roku” – powiedziała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.