Nowy odcinek S5 połączy drogę ekspresową S7 (na wysokości Ostródy) z autostradą A1 (na wysokości Grudziądza). W ten sposób powstanie korytarz transportowy wschód-zachód, który zmniejszy ruch tranzytowy pomiędzy oboma miastami.

Jednak droga do momentu, kiedy pojedziemy tą trasą jest jeszcze daleka. Co prawda, już w 2020 r. zakończono prace nad studium korytarzowym dla tej drogi, ale dokument jest dopiero materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania i wyboru wariantu poprowadzenia 90-kilometrowego odcinka S5.

S5 - warianty poprowadzenia trasy Foto: GDDKiA
S5 - warianty poprowadzenia trasy

Droga S5 – proponowane warianty

Z czterech możliwych korytarzy, po przedstawieniu ich m.in. przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac w grze pozostały dwa. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo - Wirwajdy.

Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy. W woj. kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta. Projektanci, pracując nad dokumentacją, zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5.

Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji środowiskowych, co zostanie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, zebraniem informacji od obywateli i przedstawicieli samorządów oraz przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

Droga S5 – terminy

Każdy, kto liczy na ten odcinek drogi, musi uzbroić się w cierpliwość, bowiem szacowany czas przewidziany na prace przygotowawcze, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, to lata 2021-2028. Natomiast przewidywany termin zakończenia budowy i oddania trasy do użytku to dopiero rok 2032. Same prace przygotowawcze będą kosztowały 33 mln zł, a budowa 90 km trasy S5 ma pochłonąć 5 mld zł.