• W Polsce obecnie kierowcy mogą korzystać z dróg szybkiego ruchu o łącznej długości 4295,4 km - aż 2583,4 km to trasy ekspresowe
  • Trwa budowa dróg o łącznej długości ponad 1400 km w ramach programu budowy dróg krajowych, prócz tego realizowanych jest pięć inwestycji w ramach programu 100 obwodnic
  • W przetargach znajdują się inwestycje na drogi o łącznej długości ponad 320 km, trwają także przygotowania do budowy tras szybkiego ruchu i obwodnic o długości ok. 2840 km
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Nawet Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przyznaje, że plany są ambitne. Prócz budowy nowych autostrad i dróg ekspresowych prowadzone są także program 100 obwodnic oraz remonty i przebudowa już istniejących tras. Dla kierowców oznacza to tyle, że zyskają nowe połączenia, ale także będą musieli znów przywyknąć do czasowej zmiany ruchu na remontowanych drogach. W końcu najbliższe miesiące to najlepszy okres do prowadzenia prac budowlanych.

Mało autostrad. Wiele dróg ekspresowych

Jeszcze w tym roku doczekamy się łącznie 385,5 km nowych tras (w zeszłym roku oddano ich 137,7 km). Większość z nich to drogi ekspresowe (308,2 km), niewiele za to przybędzie autostrad (39,6 km) i obwodnic (37,7 km). Obecnie w realizacji jest łącznie 108 zadań (wskazanych w programie budowy dróg krajowych) o łącznej długości ponad 1400 km (o wartości 51,8 mld zł). Do tego należy doliczyć jeszcze osiem obwodnic o łącznej długości 78,1 km.

W planach są także zadania na nowe drogi o łącznej długości ok. 2840 km (2093 km z programu dróg krajowych i 750 km obwodnic oraz kolejne poza programem), które znajdują się na etapie przygotowań. W przetargu zaś kolejne inwestycje na trasy o długości ponad 320 km. Prócz nich w najbliższych miesiącach GDDKiA ogłosi przetargi na 350 km dróg ekspresowych i obwodnic. Nie wspomniano nic o autostradach.

Mapa nowych dróg w Polsce w 2021 r Foto: GDDKiA / GDDKiA
Mapa nowych dróg w Polsce w 2021 r

Drogi nie są wieczne. Ponad 0,5 mln na remonty

Naturalnie nowe trasy to nie wszystko. GDDKiA przypomina, że drogi nie są wieczne i wymagają okresowych remontów czy nawet przebudowy, stąd w tym roku na ten cel przygotowano znacznie większy budżet w wysokości ponad 500 mln zł (w 2020 r. przeznaczono ponad 252 mln zł).

Na szczegóły planowanych remontów trzeba będzie jeszcze poczekać, podobnie jak w przypadku planowanych przetargów. Wystarczy jednak rzut oka na aktualną mapę inwestycji, by upewnić się, że obecnie większość kluczowych inwestycji prowadzona jest głównie na linii na wschód od Wisły, gdzie istniejąca sieć drogowa pozostawia jeszcze sporo do życzenia.