Wzmożone kontrole policyjne są dziś skupione na stanie technicznym pojazdów, a nie ich prędkości. Funkcjonariusze jednak nie tylko kontrolują auta budzące wątpliwości co do ich stanu technicznego i mogące zanieczyszczać środowisko, ale mają także edukować kierowców co do konsekwencji jazdy z niesprawnym silnikiem, układem wtryskowym i wydechowym.

Policjanci przypominają kierującym, że dający się w dużych miastach we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. Podczas prowadzonych działań wybrane patrole Policji będą używać specjalnych przyrządów kontrolno-pomiarowych, sprawdzających toksyczność spalin.

Tu warto też przypomnieć, że policjanci zawsze mają prawo do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.