Na początek krótki 5 km odcinek Ornowo – Wirwajdy. Dwujezdniowa droga to część nowej trasy ekspresowej S5, która docelowo połączy Mazury z Wrocławiem, Poznaniem czy Bydgoszczą. To również część obwodnicy Ostródy.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyjaśnia – „Odcinek drogi ekspresowej S5 Ornowo-Wirwajdy to łącznik między drogami krajowymi 15 i 16. Będzie stanowił południową obwodnicę Ostródy. Ten stosunkowo krótki odcinek zasadniczo zmieni układ drogowy w tej części woj. warmińsko-mazurskiego”. Zbuduje go Budimex w terminie 31 miesięcy na mocy umowy zawartej z GDDKiA.

Drogowa dyrekcja obiecuje, że nowym odcinkiem pojedziemy za 3 lata. Budowa potrwa bowiem do 2023 roku w ramach systemu „projektuj i buduj” (inwestycja jest współfinansowana z unijnych środków na lata 2014-2020). A co dalej? GDDKiA obiecuje, że już w lipcu poznamy efekty prac przygotowanych nad kolejną częścią S5 (o długości ok. 85 km) pomiędzy autostradą A1 i S7. Według wstępnych analiz „istnieje potrzeba przedłużenia ekspresowej piątki”.

Trasa S5
Trasa S5