• Zarówno za wręczanie, jak i za przyjmowanie łapówek grożą surowe kary
  • Policjanci przyjmujący łapówki ryzykują bardziej – jeśli kierowca, który da łapówkę, sam to później zgłosi np. do prokuratury albo do przełożonych skorumpowanego funkcjonariusza, może uniknąć kary
  • W 2023 roku na korupcji i innych przestępstwach przyłapano znacznie więcej policjantów niż rok wcześniej

Jeszcze kilkanaście lat temu nikogo nie dziwiło, kiedy podczas kontroli drogowej "niechcący" w dokumentach podawanych policjantowi przez kierowcę podczas kontroli drogowej "zawieruszał się" banknot. "Panie władzo, dogadamy się jakoś" ze strony kierowców było równie często słyszanym tekstem, jak "Panie kierowco, no i co ja mam z panem zrobić...".

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Co grozi za wręczanie i przyjmowanie łapówek?

Od tamtej pory sporo się jednak zmieniło, przepisy antykorupcyjne są ostrzejsze, a i świadomość tego, że każdą próbę przekupstwa można z łatwością nagrać przy pomocy kamerki czy telefonu komórkowego, ogranicza gotowość do "pertraktacji". Bo kary są naprawdę poważne i grożą w równej wysokości zarówno temu, kto wręcza lub usiłuje wręczyć łapówkę, jak i temu, kto ją przyjmuje.

Ważne jest też to, że osoba, która łapówkę wręczy, może łatwo uniknąć odpowiedzialności – wystarczy, że się do tego przyzna, zanim sprawa się wyda – Nie podlega karze sprawca przestępstwa (...), jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Poza odpowiedzialnością karną, policjanci dopuszczający się korupcji ryzykują też nie tylko wydalenie ze służby, ale też utratę uprawnień emerytalnych!

Ilu policjantów drogówki złapano na przestępstwach?

Oczywiście, przyjmowanie łapówek za odstąpienie od nałożenia kary albo za zmianę kwalifikacji wykroczenia to wcale niejedyne przestępstwa, których mogą dopuszczać się funkcjonariusze pełniący służbę na drogach. Według sprawozdania Biura Spraw Wewnętrznych nieprawidłowości mogą dotyczyć też fałszowania oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji służbowej dotyczącej zdarzeń drogowych i współdziałania z osobami i podmiotami w celu wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych.

W 2023 r. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw związanych z pełnieniem służby na drogach 37 policjantom, podczas gdy rok wcześniej było ich 21, czyli liczba oskarżonych policjantów wzrosła o ok. 76 proc. Łącznie w 2023 r. prokuratura przedstawiła 105 zarzutów, w 2022 r. było ich łącznie zaledwie 46. To w liczbach bezwzględnych niewiele, ale warto też wiedzieć, że wszystkich przestępstw zarzucanych policjantom BSW odnotowała w ubiegłym roku 650, a zarzuty postawiono łącznie 313 funkcjonariuszom.

Przedstawiciele BSW informują, że również w 2024 roku priorytetami Biura Spraw Wewnętrznych Policji są działania dotyczące zwalczania przestępczości korupcyjnej wśród funkcjonariuszy wykonujących zadania w zakresie kontroli ruchu i obsługi zdarzeń drogowych oraz przestępczości narkotykowej.