Na polskich drogach wprowadzane są rozwiązania z obszaru Inteligentnych Systemów Transportowych. Najbardziej zaawansowanym projektem realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD), który początkowo obejmie odcinki funkcjonujące w ramach sieci TEN-T, a z czasem zostanie rozszerzony na wszystkie polskie autostrady i drogi ekspresowe.

Jak przekazała GDDKiA, Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym wyposażony będzie w urządzenia zbierające informacje m.in. o prędkości oraz liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą, stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne. W efekcie system będzie ostrzegał kierowców np. o wypadkach, zatorach drogowych, ale też występujących lokalnie oblodzeniach czy nawet kierowcy jadącym pod prąd.

Cały system został pomyślany tak, aby działał w pełni automatycznie. W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa lub zagrożenia system samoczynnie poinformuje o nim pracownika czuwającego w centrali KSZRD i zaproponuje rozwiązanie, np. wytyczy objazd. Rolą człowieka będzie jedynie zweryfikowanie, czy przygotowane przez system rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia, a jeżeli tak to jego zatwierdzenie. W efekcie kierowcy poruszający się danym odcinkiem drogi automatycznie zostaną ostrzeżeni o zagrożeniu za pomocą informacji wyświetlanych na tablicach prezentujących komunikaty zmiennej treści.

Siedziba Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym zlokalizowana będzie w budynku przy wlocie do tunelu pod Ursynowem na S2 od strony Poznania Foto: GDDKiA
Siedziba Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym zlokalizowana będzie w budynku przy wlocie do tunelu pod Ursynowem na S2 od strony Poznania

Realizację całego systemu zarządzania ruchem GDDKiA podzieliła na pięć projektów. Najbardziej zaawansowanym jest Centralny Projekt Wdrożeniowy, który obejmie ok. 215 km autostrady A2 i dróg ekspresowych S2, S7 i S8 oraz uruchomienie siedziby KSZRD w budynku zlokalizowanym przy wlocie do tunelu pod Ursynowem na drodze ekspresowej S2 od strony Poznania (obecnie w tym miejscu działa już Centrum Zarządzania Tunelem). Pierwszy projekt powinien zostać zrealizowany jeszcze w 2022 r. Z kolei na przyszły rok zaplanowane jest zakończenie realizacji pozostałych czterech projektów. Wtedy KSZRD będzie działał już na ok. 1100 km dróg będących częścią sieci TEN-T.