Plany Ministerstwa Infrastruktury podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury przedstawił Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury. Jak przekazała w swoim komunikacie PAP, dyrektor departamentu stwierdził m.in., że obecna sieć opłat od pojazdów ciężarowych, obejmująca ok. 3700 km, nie była rozszerzana od 2017 r., a od tego czasu powstało 1500 km dróg ekspresowych i autostrad. I chociaż odcinki te już zostały oddane do użytku i mogłyby być objęte opłatami, to kierowcy aut ciężarowych wciąż mogą poruszać się po nich bez konieczności wnoszenia opłat.

"Wskazaliśmy te 1500 km dróg, w podziale na poszczególne odcinki, do pierwszego rozszerzenia systemu opłaty elektronicznej dla pojazdów ciężarowych, które chcemy, żeby nastąpiło w roku 2022" – stwierdził Waszkiewicz i jednocześnie poinformował, że resort infrastruktury przygotowuje notyfikację nowej sieci poboru opłat dla pojazdów ciężarowych. Kiedy już zostanie przygotowana, trafi do Komisji Europejskiej.

Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych doprecyzował, że w notyfikacji znajdą się informacje zarówno o dotychczasowej, jak i o przyszłej planowanej sieci poboru opłat, przede wszystkim autostradach i drogach ekspresowych już wybudowanych oraz tych, które w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych powstaną do 2030 r.

Waszkiewicz przypomniał, że od czterech miesięcy działa e-TOLL. Nowy system poboru opłat bazuje na technologii pozycjonowania satelitarnego i zastąpił wcześniej wykorzystywany viaTOLL, oparty na komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC). Infrastruktura i możliwości techniczne e-TOLL pozwalają na szybkie i sprawne rozszerzenie sieci płatnych dróg przy ograniczonych kosztach w porównaniu z viaTOLL.