• Przy drogach szybkiego ruchu ciągle jest zbyt mało miejsc obsługi podróżnych, szczególnie tych ze stacjami paliw
  • W skrajnych przypadkach odległość między MOP-ami przekracza 150 km
  • Mniej opłacalne lokalizacje nie przyciągają inwestorów i siłą rzeczy w takich miejsca brakuje stacji benzynowych, mimo że droga ekspresowa została otwarta nawet kilka lat temu

Kierowcy mają powody do radości, bo z roku na rok przybywa nam kilometrów bardzo dobrych dróg ekspresowych oraz autostrad. Ciągle jednak brakuje miejsc obsługi podróżnych, które powinny powstawać przy tych drogach. To najważniejszy wniosek z najnowszego raportu przedstawionego przez NIK. Kontrolerzy zwracają uwagę, że szczególnie brakuje stacji benzynowych, które często powstają nawet kilka lat po otwarciu danej drogi. To samo dotyczy dobrze wyposażonych parkingów, na których mogą odpocząć, kupić jedzenie, czy skorzystać z toalety. W skrajnym przypadku odległość między miejscami obsługi podróżnych wynosiła aż 150 km!

MOP-y w Polsce i w Europie Zachodniej
MOP-y w Polsce i w Europie Zachodniej

NIK zwraca też uwagę na wadliwe informowanie o MOP-ach. W wielu przypadkach na tablicach informacyjnych brakuje podanej odległości do kolejnego MOP-u, a to przecież standard w krajach na zachód od naszych granic.

NIK podaje, że pod koniec września 2017 roku w Polsce w sumie mieliśmy 1640 km, przy czym w bezpośrednim zarządzie GDDKiA pozostawało 1172 km autostrad oraz 1671 km dróg ekspresowych. Koncesjonariusze z kolegi zarządzają 468 km autostrad A1, A2 i A4. Na autostradach w sumie funkcjonują 62 MOP-y kategorii II i III oraz 80 MOP-ów kategorii I. Ta ostatnia to tylko strefa odpoczynku z parkingiem, toaletami oraz wiatami ze stołami. Kategorie II i III to z kolei miejsca, w których znajduje się m.in. stacja benzynowa.

Według obliczeń NIK MOP-y na autostradach są dostępne średnio co około 23 km, przy czym te ze stacją paliw – co 53 km. To oczywiście tylko statystyka, bo na niektórych odcinkach stacje paliw były dostępne zdecydowanie rzadziej. Najdłuższy odcinek bez miejsca, w którym można zatankować, znajduje się na wschodnim odcinku autostrady A4 – to aż 180 km między MOP-em w okolicach Tarnowa a przejściem granicznym z Ukrainą w Korczowej.

MOP-y w Polsce
MOP-y w Polsce

Jeśli chodzi o drogi ekspresowe, to wiele z nich nie tworzy jeszcze jednolitej sieci, więc trudno dokonać pomiarów odległości między poszczególnymi miejscami obsługi podróżnych. NIK zwraca jednak uwagę, że pod tym względem drogi ekspresowe są bardzo zaniedbane i wiele MOP-ów, który powinny powstać wraz z ich otwarciem, ciągle jeszcze nie została zbudowana. Przykładem może być droga S3, na której brak takich miejsce na dystansie 159 km między Sitnem w woj. zachodniopomorskim a Zieloną Górą.

Na drogach ekspresowych wybudowanych do września 2017 roku w sumie przewidziano 51 MOP-ów kategorii II i III, tymczasem do wspomnianej daty oddano ich zaledwie 15, czyli mniej niż jedną trzecią. Aż 23 obiekty pozostawały jedynie miejscem odpoczynku, a 10 nie było udostępnionych podróżnym.

Kategorie MOP-ów
Kategorie MOP-ów

NIK zaznacza, że niektóre odcinki dróg ekspresowych nie są atrakcyjne dla firm paliwowych i stąd problemy z rozstrzygnięciem przetargów na budowę stacji paliw przy „ekspresówkach”. Na mniej uczęszczanych odcinkach dróg mogą bowiem pojawić się problemy z odzyskaniem zainwestowanych środków. Kontrolerzy zalecają zatem GDDKiA wypracowanie procedur, które pozwolą wybudować stosowną infrastrukturę w miejscach mało opłacalnych dla inwestorów.