Wracając do Polski trzeba przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Są jednak wyjątki od tej zasady. Zwolnienie dotyczy kierowców ciężarówek, którzy wykonują swoją pracę w przewozach międzynarodowych. Obejmuje ono nie tylko polskich kierujących, ale także obywateli innych państw - pod warunkiem, że zostali zatrudnieni przed przedsiębiorcę z siedzibą na terytorium naszego kraju i dysponują świadectwem kierowcy. Ponadto kierujący (w ramach międzynarodowego transportu drogowego) odbywający podróż tranzytem również nie podlegają kwarantannie.

Ministerstwo Infrastruktury przypomina w oficjalnym komunikacie, że zwolnienie obowiązuje „wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów”.

Minister Adamczyk podkreśla: „Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na organizacji przewozu towarów w drogowym transporcie międzynarodowym mieli pełną wiedzę na temat obowiązujących od niedzieli 15 marca”.

Obowiązkową kwarantannę muszą zatem odbyć kierowcy zawodowi, którzy wracają do kraju samochodem osobowym by odbyć np. wymagany przepisami tygodniowy odpoczynek. Wówczas po przekroczeniu granicy obowiązuje ich 2 tygodniowa przerwa w ramach odosobnienia.