Częściowo na pewno tak. Zmiana danych będzie trudniejsza, ponieważewidencją zajmują się wyłącznie autoryzowane serwisy. Rozwiązanie to wyeliminuje natomiast całkowicie pozostałe problemy.

Książka serwisowa może zaginąć lub ulec zniszczeniu. To w wielu przypadkach obniża wartość samochodu i utrudnia jego sprzedaż. Mazda znalazła skuteczne rozwiązanie tego problemu, znacznie ułatwiające również obsługę serwisową. W Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych (DSR) historia serwisowania danego pojazdu jest na bieżąco aktualizowana i zawsze dostępna, jako zapis w zabezpieczonej, centralnej bazie danych.

DSR działa od 1 lipca 2006 r. i wszystkie samochody Mazdy wydane klientom po tym terminie nie posiadają już tradycyjnych książeczek serwisowych, w których odnotowywano wykonanie przeglądów przedsprzedażnych i okresowych. Po każdej wizycie w serwisie klient otrzymuje wydruk z systemu DSR potwierdzający wykonanie usługi i informujący o terminie kolejnego przeglądu.

Co ważne - pełna historia serwisowania samochodu jest zawsze dostępna w każdej autoryzowanej stacji obsługi (w całej Europie) i można ją wydrukować w dowolnym momencie, mając gwarancję poprawności danych. W przypadku zaginięcia wydruków zawsze można otrzymać ich kopię. Nie ma również ryzyka powtórnego wykonania prac serwisowych (np. w przypadku zmiany właściciela pojazdu). Udokumentowana historia obsługi serwisowej podwyższa wartość samochodu przy odsprzedaży i zapobiega próbom manipulacji jego przebiegiem.

Elektroniczny rejestr przeglądów DSR ułatwia kontrolę obsługi samochodu i przypomina o terminach kolejnych wizyt w ASO, wpływając pozytywnie na regularność serwisowania. To przekłada się również na niezawodność i trwałość auta. Dzięki rejestracji przebiegów jakiekolwiek „poprawianie” wskazań licznika jest bezcelowe. Zwiększa to zaufanie nabywców pojazdów używanych.Wzrasta też wartość rezydualna samochodu – podkreśla Marek Siennicki, dyrektor ds. obsługi posprzedażnej Mazda Motor Poland. System umożliwia sprawdzenie historii obsługi samochodu w każdym serwisie Mazdy w Europie. Jeszcze nigdy nie było to tak proste – dodaje.