Podczas zeszłorocznego przeglądu technicznego bydgoskiej przeprawy okazało się, że odkształciły się jego elementy konstrukcyjne. W tej sytuacji, drogowcy wprowadził na moście ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych i pilnie zlecili przeprowadzenie szczegółowych ekspertyz. Wnikliwe badania pokazały, że aktualnie przeprawa nie nadaje się do użytkowania. Wydano więc decyzję, że most musi zostać natychmiastowo zamknięty.

Jeszcze gorszą wiadomością jest to, że konstrukcja wymaga tak poważnych zmian, że prawdopodobnie przeprawa będzie zamknięta co najmniej do września tego roku. To zła wiadomość dla kierowców, bowiem Most Uniwersytecki dość istotnie usprawniał ruch w Bydgoszczy – szacuje się, że każdego dnia korzystało z niego ok. 15 tys. pojazdów.

Sprostowanie

Nieprawdziwa jest informacja zawarta w artykule pt. ,, Most w Bydgoszczy zamknięty po 7 latach Grozi katastrofą budowlaną!", opublikowanym w dniu 03.02.202lr. na stronie internetowej autoswiat.pl, jakoby Wykonawca Mostu Uniwersyteckiego „odbijał piłeczkę" w sprawie odpowiedzialności za obecny stan techniczny Mostu. Prawdą jest, iż Wykonawca wydał oświadczenie w którym podkreślił, iż budowa Mostu była realizowana na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu i została wykonana zgodnie z projektem.

Jednakże nieprawdą są zamieszone w ww. materiale prasowym sugestie, jakoby Miasto Bydgoszcz czy też ZDMiKP w Bydgoszczy zgłaszali jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Wykonawcy Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Ekspertyza na podstawie której ZDMiKP w Bydgoszczy zamknął ruch na Moście Uniwersyteckim nie wskazuje na błędy na etapie budowania Mostu, ale wskazuje na ewentualne błędy na etapie jego projektowania, za który Wykonawca Mostu nie odpowiadał. Konsorcjum firm będące Wykonawcą Mostu wykonywało roboty budowalne na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego, a wcześniej wykonanego w ramach formuły „zaprojektuj" przez niezależne od ww. firm biuro projektowe. W związku z powyższym Miasto Bydgoszcz nie wysuwa jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Wykonawcy Mostu Uniwersyteckiego. Tym samym Wykonawca - wobec braku jakichkolwiek zarzutów wysuwanych w jego stronę - nie musi bronić się w zakresie braku zawinienia związanego z zamknięciem Mostu Uniwersyteckiego, ponieważ nie jest mu ono przypisywane.

Prezes zarządu

Dyrektor naczelny

mgr inż. Marek Gotowski