Most we Wronkach (wielkopolskie) stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 182, którą nadzoruje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Kontrola obiektu została przeprowadzona we wtorek przez wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

O wynikach kontroli poinformowany został wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który w przesłanym PAP komunikacie wskazał, że „stwierdzone postępujące uszkodzenia w kontrolowanym obiekcie mogą zagrażać bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi”.

„Wyniki kontroli są jednoznaczne i wymagają natychmiastowej reakcji. Nawet kilka godzin oczekiwania może doprowadzić do tragedii, dlatego oczekuję od WWINB-u podjęcia szybkich działań w tej sprawie” – podkreślił Hoffmann.

W komunikacie podkreślono, że podczas kontroli utrzymania obiektu stwierdzono rozszczelnienie i pęknięcie chodnika na dojściu do obiektu od strony m. Wronki, a także miejscowe rozszczelnienia pomiędzy jezdnią a krawężnikiem, oraz krawężnikiem a chodnikiem. Zaobserwowano również pęknięcia w skarpie gruntowej od strony miasta Wronki.

„Wizja w terenie wykazała pęknięcia w ciosie podłożyskowym na drugiej podporze od strony miasta Wronki. Stwierdzono wyboczenie balustrady nad dylatacją pomiędzy przęsłem skrajnym i przedskrajnym. (…) Podczas kontroli ustalono, że wzdłuż rzeki Warty, również w obrębie mostu, trwa budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej. Podczas kontroli zaobserwowano ruchy masowe gruntów w tym obszarze na długości około 100 m w górę rzeki Warty” – podkreślono.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Wronki. Ma konstrukcję żelbetową, 6-przęsłową, a jego długość to 176,47 m. Obiektem zarządza Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, nad którym nadzór ma Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Jeszcze w środę ma zostać wydana decyzja o zamknięciu mostu do czasu usunięcia nieprawidłowości.