Patrol ITD na drodze krajowej 32, w miejscowości Granowo zatrzymał do kontroli wieloosiowy zestaw, należący do polskiego przedsiębiorcy. Po zważeniu transportu, w którym znalazła się m.in. koparka, okazało się, że waży on aż 63,7 t zamiast dopuszczalnych 40 t.

Ponad 60-tonowy transport niszczył drogę

Taki tonaż spowodował znaczne przekroczenie dozwolonego nacisku podwójnej osi napędowej ciągnika siodłowego oraz naczepy ciężarowej. Ponadto zestawu nie zabezpieczał pojazd pilotujący. Nieprawidłowy transport wstrzymano do czasu rozładowania jednego z elementów.

Przewoźnik musi teraz liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Toczą się wobec niego postępowania administracyjne z ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Za przyczynianie się do niszczenia nawierzchni dróg przedsiębiorcy grozi kara nawet do 32 tys. zł.