• W niechlubnym rankingu szczególnie wyróżnia się A8 (czyli krótka Autostradowa Obwodnica Wrocławia), którą uznano za najbardziej wypadkową w Polsce
  • Najwięcej niebezpiecznych miejsc wytypowano na autostradach A1, A2 i A4 – zwykle zlokalizowane są w pobliżu większych aglomeracji
  • Według twórców raportu A18 to najmniej wypadkowa autostrada w Polsce

Autostrady w Polsce pod lupą twórców najpopularniejszego ostrzegacza drogowego w naszym kraju – Yanosika. Drogi A1, A2, A4, A6, A8 oraz A18 sprawdzono pod kątem wypadkowości. Pod uwagę wzięto tegoroczne zgłoszenia o wypadkach czy kolizjach. Skupiono się jednak tylko na tych, które potwierdzono co najmniej 5 razy, by wyeliminować błędne czy przypadkowe zgłoszenia drogowe. Innymi słowy Yanosik bazował na swojej bazie danych, a nie na policyjnych statystykach.

„Dzięki anonimowym zgłoszeniom, jakie każdego dnia są dodawane przez użytkowników do systemu Yanosik, mamy możliwość analizy sytuacji na polskich drogach. Ze szczególnym naciskiem spoglądamy na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Przed świętami, kiedy Polacy tłumnie wracają do swoich domów rodzinnych i często korzystają z autostrad, by szybciej dotrzeć do celu, sprawdziliśmy potwierdzone minimum 5 razy notyfikacje o wypadkach czy kolizjach na tego typu drogach” – wyjaśnia Magda Zglińska z Yanosika.

Wypadki na autostradach. Gdzie jest najgorzej w Polsce Foto: Yanosik / Yanosik;
Wypadki na autostradach. Gdzie jest najgorzej w Polsce

Wyliczono zatem średnią dla wszystkich autostrad w Polsce oraz wskaźniki wypadkowości dla każdej z tras. Dzięki temu wyłoniono najbardziej niebezpieczne autostrady oraz wskazano odcinki, na których trzeba najbardziej uważać. Okazuje się, że miejsc w których łatwo o kolizję czy wypadek jest całkiem sporo.

Najbardziej wypadkowa autostrada w Polsce

W tym niechlubnym rankingu szczególnie wyróżnia się A8 (czyli krótka Autostradowa Obwodnica Wrocławia), którą uznano za najbardziej wypadkową w Polsce (aż 192 proc. powyżej średniej dla wszystkich uwzględnionych tras). Więcej wypadków powyżej średniej odnotowano również na A6 i A4. W pozostałych przypadkach (A1, A2 i A18) wskaźniki były poniżej średniej. Najlepiej w rankingu wypadła A18, którą wielu kierowców pamięta jako słynną trasę z betonowych płyt wybudowaną w czasach III Rzeszy.

Wypadki na autostradach. Gdzie jest najgorzej w Polsce Foto: Yanosik / Yanosik;
Wypadki na autostradach. Gdzie jest najgorzej w Polsce

W raporcie Yanosika wskazano także szczególnie niebezpieczne odcinki polskich autostrad. Wybrano aż kilkanaście lokalizacji (wielkością odpowiada segmentom odpowiadającym obszarom gmin położonych przy badanych trasach). Najwięcej miejsc wytypowano na A1, A2 i A4. Nietrudno zgadnąć jakie. Zwykle o wypadek łatwiej w pobliżu dużych aglomeracji, gdzie autostrada służy nie tylko w długich podróżach tranzytowych, ale także lokalnym społecznościom, dla których pełni rolę wygodnej obwodnicy.