Liczba znaków ustawianych przy polskich drogach potrafi przyprawić o zawrót głowy. Do tego dochodzi jeszcze czytelność oznakowania i czasami wręcz niezrozumiała logika przy jego ustawianiu. Pomimo upływu lat nie widać znaczącej poprawy w tej kwestii. Być może jednak coś drgnie, bo resort infrastruktury pracuje nad projektem zmian w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Jak informuje ministerstwo, projektowane rozporządzenie jest efektem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi zapisami "minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia m.in.:

  • wzory, znaczenia i zakres obowiązywania znaków i sygnałów drogowych w ruchu drogowym, 
  • wzory lub rodzaje i zakres stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Resort infrastruktury nie precyzuje jeszcze, co dokładnie się zmieni, ale wiadomo, że planowane modyfikacje mają objąć praktycznie cały katalog oznakowania.

"Projektowana regulacja będzie regulowała wzory: znaków ostrzegawczych, znaków zakazu, znaków nakazu, znaków informacyjnych, znaków kierunku i miejscowości, znaków uzupełniających, dodatkowych znaków przed przejazdami kolejowymi, dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami, dodatkowych znaków dla szlaków rowerowych, dodatkowych znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi, znaków drogowych poziomych, sygnałów świetlnych dla kierujących i pieszych, sygnałów świetlnych dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, sygnałów dawanych przez uprawnione osoby, sygnałów dźwiękowych lub wibracyjnych wysyłanych przez urządzenia umieszczone na drodze, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zakres ich stosowania" — informuje resort.

Wydanie nowego rozporządzenia poprzez bezpośredni wpływ na ruch drogowy ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ale na jakiekolwiek zmiany w tej kwestii przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo rozporządzenie ma zostać wydane w III kwartale 2026 r.