Dzięki wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) może ruszać z pracami w terenie przy budowie autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłem Siedlce Południe (Swoboda) a rejonem miejscowości Malinowiec. Wykonawca inwestycji wybuduje ok. 19 km dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę trzeciego pasa. Oprócz głównej trasy powstanie także węzeł Siedlce Wschód (Borki).

Mapa przebiegu A2 Warszawa — granica z Białorusią Foto: GDDKiA
Mapa przebiegu A2 Warszawa — granica z Białorusią

Zgodnie z umową prace powinny zostać sfinalizowane do końca 2024 r., ale już teraz wiadomo, że ten może zostać przesunięty, bo GDDKiA obecnie rozpatruje roszczenia wykonawcy dotyczące wydłużenia czasu na ukończenie inwestycji lub przeznaczenie dodatkowych środków. Jednym z argumentów jest długotrwała procedura uzyskiwania decyzji ZRID, która z jednej strony pozwala rozpocząć prace w terenie, z drugiej umożliwia rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Przebieg autostrady A2 od Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią

Budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy podzielona została na kilka krótszych odcinków i realizowana jest od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią. 101 km trasy, do węzła Biała Podlaska, prowadzona jest w trybie "projektuj i buduj", a pozostała część do granicy w trybie "buduj".

Mińsk Mazowiecki — Siedlce (ok. 37,5 km)

Budowa tego fragmentu podzielona jest na trzy zadania: Kałuszyn — Groszki, Groszki — Siedlce Zachód (Gręzów) i Siedlce Zachód (Gręzów) — Siedlce Południe (Swoboda). Poziom zaawansowania robót na pierwszym odcinku wynosi ok. 33 proc., na drugim ok. 3,5 proc., a na trzecim ok. 46,6 proc. Duża różnica wynika m.in. z tego, że dla pierwszego i trzeciego odcinka umowy podpisano wiosną 2020 r. i prace mają zakończyć się jesienią br., a dla drugiego umowę sygnowano na początku 2021 r., a inwestycja ma zakończyć się w wakacje 2024 r.

Siedlce — Biała Podlaska (ok. 63,5 km)

Pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską budowę autostrady A2 podzielono na cztery fragmenty. We wrześniu 2022 r. wydana została decyzja ZRID dla odcinka Swory — Biała Podlaska i zaawansowanie prac przekroczyło już 35 proc. "Dla dwóch odcinków, pomiędzy miejscowościami: Malinowiec i Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Szacujemy, że na przełomie II i III kwartału 2023 r. otrzymamy decyzję ZRID, co umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót w terenie. Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r." — informuje GDDKiA.

Biała Podlaska — granica z Białorusią (ok. 32 km)

Umowa na wykonanie projektu budowlanego odcinka A2 od węzła Biała Podlaska do granicy z Białorusią (Kukuryki) została podpisana we wrześniu 2021 r. Od stycznia 2022 r. GDDKiA czeka na wydanie przez wojewodę lubelskiego decyzji ZRID. Dopiero po jej wydaniu i uzyskaniu finansowania generalna dyrekcja ogłosi przetarg na realizację inwestycji.